Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 8. november * 18. júl 1880 Avord, Farges-en-Septaine, (Cher), Francúzsko † 9. november 1906 Dijon, Francúzsko Élisabeth Catez sa narodila 18. júla 1880 vo vojenskom tábore v dedinke Avor, neďaleko Bourges, kde bol utáborený oddiel kapitána Francois J. Cateza, jej otca. O štyri dni neskôr ju pokrstil vojenský poľný kaplán Chaboisseau. Kapitán Catez pochádzal zo severného Francúzska, z chudobnej rodiny. Vlastným úsilím a vytrvalosťou, ako aj nevyčerpateľnou energiou – ktorú po ňom zdedila Alžbeta – získal vzdelanie a vysoké vojenské postavenie. Mária Rollandová, jeho manželka, taktiež dcéra z vojenskej rodiny, mala už 33 rokov, keď sa v roku 1879 vydala za 48-ročného Františka. Doma ju vychovávali  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 8.november 3.-4. storočie V kresťanskej tradícii sa môžeme stretnúť s dvoma skupinami štyroch mučeníkov, ktoré majú názov „Sancti Quatuor Coronati“ (Štyria svätí korunovaní). Do prvej skupiny patria Kastor (Castorius), Klaudius, Nikostratus a Symforián. Podľa tradície boli sochármi v meste Sirmium (Panónia). Keďže odmietli zhotoviť sochy pohanských bohov, mučili ich a nakoniec zavraždili. Stalo sa to za vlády cisára Diokleciána (zač. 4. stor.). Spolu s nimi zomrel aj mučeník menom Simplicius. Druhá skupina „Štyroch svätých korunovaných“ zomrela v Albane v Taliansku. Boli to Karpofórus, Sekundius, Severián a Viktorín. Zasvätený im je jeden z rímskych kostolov. Spomienka na nich sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. november * okolo 1066 Moulincourte pri Soissons, Francúzsko † 8. november 1115 kláštor St-Crépin Soissons, Francúzsko Význam mena: chránený Bohom (zast. nem.) Atribút: biskupská berla Sv. Bohumír sa narodil okolo roku 1066 v Moulincourte pri Soissons (severovýchodne od Paríža) vo Francúzsku v zbožnej šľachtickej rodine Froda a Alžbety. Jeho rodičia dlhé roky nemohli mať dieťa. Raz ich navštívil opát Bohumír z kláštora na Mont-Saint-Quentin (východne od Amiens). Manželia sa mu zdôverili so svojím problémom. Opát im poradil, aby sa naďalej modlili, aby urobili sľub Pánu Bohu a podporovali chrámy. Aj sám prisľúbil modlitby. Manželia naozaj sľúbili, že ak sa im narodí  [ Read More ]