Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 9. apríl † 1. storočie Sv. Mária Kleofášova (Kleopasova) je biblická osobnosť, ktorú spomínajú všetky evanjeliá v správe o Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Evanjelista Matúš hovorí, že na ukrižovanie „sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov“, teda Salome. (Por. Mt 27,55n) Evanjelista ďalej uvádza, že pri Ježišovom pohrebe bola Mária Magdaléna a iná Mária. Tie isté dve Márie spomína pri Ježišovom hrobe v nedeľu ráno. Tá iná Mária bola práve matka Jakuba a Jozefa (písané aj Jozesa), ktorých evanjelisti  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 9. apríl † okolo 304 Sirmium (dnes Sremská Mitrovica v Srbsku) alebo Achájsko, Grécko Atribúty: zobrazuje sa ako vojak, rytier, meč, kopije Patrón vojakov Sv. Demeter sa teší veľkej úcte najmä v pravoslávnej cirkvi, najmä v Solúne a Grécku, takisto aj v Sremskej Mitrovici a Srbsku, ale aj v západnej Cirkvi. A to i napriek tomu, že nemáme hodnoverných správ o jeho živote. Je dosť možné, že vo sv. Demeterovi sa spájajú životné príbehy až troch mužov s týmto menom. Jeden z nich bol mučeník v Solúne počas prenasledovania kresťanov za cisára Maximiána. Ubodali ho na smrť kvôli tomu,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 9. apríl † okolo 397 Le Mans, Francúzsko Význam mena: obetovaný Bohu (gr.-lat.) alebo rečník pri slávnosti (kelt.-lat.) Atribúty: kamienky, páv Patrón proti litiáze (obličkové kamene), kolike, vodnatieľke, horúčke; diecézy Paderborn Sv. Libor bol štvrtým biskupom diecézy Le Mans vo Francúzsku. Je však ťažké určiť, kedy presne pôsobil. Udáva sa rok 348. Biskupom bol 49 rokov, až do svojej smrti (asi v roku 397). Vynikal najmä troma vlastnosťami: láskou k čistote, k štúdiu a predovšetkým hlbokou láskou k Ježišovi Kristovi. Keď zomieral, bol pri ňom jeho priateľ biskup sv. Martin z Tours. V niektorých spisoch sa uvádza, že  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 9. apríl 5. storočie Akácius bol biskupom v Amide v Mezopotámii. Z jeho života vieme, že bol veľmi starostlivý o svoje biskupstvo. Známa je udalosť, keď predal lode a člny, ktoré vlastnilo biskupstvo, aby mohol pomôcť obetiam perzského prenasledovania. Jeho činnosť tak zapôsobila na kráľa Bahrama V., že nariadil zastavenie prenasledovania kresťanov.   FacebookTwitterGoogle+E-mail