Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 31. júl  * 9. október 1800 v San Fele, Taliansko † 31. júl 1860 v Hebo, Etiópia Justín de Jacobis je po Vincentovi de Paul jediným vincentínskym svätcom, ktorý nezomrel ako mučeník. Bol misionárom v krajine severnej afriky známej ako Abyssinia, ktorá je dnes krajinou Etiópie a Eritrey. Justín sa narodil 9. októbra 1800 v dedine San Fele, ktorá sa nachádza v južnom Taliansku. Ku koncu svojho štúdia na strednej škole prejavil záujem stať sa kňazom pre svoju rodinu. Rodina mala blízkeho priateľa, ktorým bol karmelitánsky kňaz a ten poradil Justínovi, aby sa stal vincentínom. Vo veku 24 rokov bol Justín vysvätený za  [ Read More ]

francúzsky: Jean-François-Régis Clet Svätý Sviatok: 9. júl; deň smrti: 18. február * 19. august 1748 Grenoble, Francúzsko † 18. február 1820 Wutschangfu, Čína Vincent de Paul hlásal odvahu mučeníkov, ale často hovoril svojim synom a dcéram, že žiť evanjelium s vierou a pestovať vincentínsku čistotu, pokoru, jednoduchosť, horlivosť a vľúdnosť každý deň života je skutočným mučeníctvom, „zomierať sebe , aby Kristus mohol žiť vo Vás“. Jean-François-Régis Clet svojím svedomitým životom prežívaným svojími dennými záväzkami rástol vo svätosti, ktorá mu dala silu prijať mučeníctvo za svoju kresťanskú vieru v r. 1820 v Číne. Ján František sa narodil ako desiaty z pätnástich detí vo farmárskej  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. september * 5. január 1802 Montgesty, Francúzsko † 11. september 1840 Ou-Tchang-Fou, Čína Narodil sa 5. januára 1802, bol najstarší z ôsmich detí. Jeho strýko Jacques Perboyre bol vincentínsky kňaz v čase francúzskej revolúcie (približne 40 rokov pred Jánovým narodením), vo veľmi nebezpečnom období v histórii katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Kňazi, ktorí odmietli prisahať vernosť revolučnej vláde, boli považovaní za zradcov. Niektorí z nich museli opustiť krajinu, iní boli uväznení a dokonca exekuovaní. Ale niektorí, ako napríklad brat Jacques sa skrýval a tajne pomáhal ľuďom. Louis, Jánov mladší brat bol tiež vincentínsky kňaz, ktorý viedol misiu v Číne, hoci sa mu  [ Read More ]