Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Vlasným menom  Тарсикія Ольга Мацьків ukr. Blahoslavená Sviatok: 17. júl * 3. marec 1919,  Chodorów, Ukrajina † 17. júl 1944, Krystynopol, Ukrajina   Na Západnej Ukrajine, v malebnom mestečku Chodorove (rajon Židačov, oblasť Ľvov), v stredne zámožnej rodine Romana Márie Mackových, pekného jarného dňa, 23. marca 1919, prišla na svet prvá dcéra, ktorej pri krste dali meno Oľga. Neskôr sa im narodili ešte tri deti: Štefánia v roku 1921, Evstachia v roku 1923 a Jaroslav v roku 1925. Oľgini rodičia boli zbožní, praktizujúci kresťania, gréckokatolíckeho vierovyznania. Starostlivo vychovávali svoje deti a vlastným príkladom ich učili svedomitosti, pracovitosti, modlitbe a láske k Bohu. Otec,  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 29. október * 1. máj 1894 Husovice – Brno, Rakúsko-Uhorsko † 30. marec 1943 Viedeň, Rakúsko   Sestra Mária Reštitúta rodená Helena Kafková sa narodila 1. mája 1894 v Brne, v rodine obuvníka, ako šieste dieťa. Vyrastala vo Viedni a po ukončení školskej dochádzky pracovala ako trafikantka. O dva roky neskôr odišla pracovať do nemocnice ako ošetrovateľka. Tam spoznala „hartmannské sestry“ 3. rádu sv. Františka. V rou 1914 k nim vstúpila do kandidatúry a pri obliečke v roku 1915 dostala meno Reštitúta podľa ranokresťanskej mučeníčky. Od roku 1919 pôsobila 20 rokov ako operačná sestra v nemocnici v Mödlingu pri Viedni. Pre jej energické  [ Read More ]