Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 28. apríl * 12. január 1925 Villarica del Espiritu Santo, Guairá, Paraguaj † 28. apríl 1959 Asunción, Paraguaj Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas charakterizoval bosú karmelitánku Mariu Feliciu od Sviatostného Ježiša (1925-1959) týmito slovami: „Svedkovia hovoria o jej nesmiernej viere – presvedčivej a podmanivej, ktorá akoby vychádzala zo všetkých jej pórov a ktorá sa každý deň prejavovala v jej pohotovej poslušnosti, znamenitej láske k blížnemu, v pokore prosiť o odpustenie za nedostatky, a to svoj vlastné i tých druhých. Čítanie Svätého písma, osobitne Nového zákona, a meditácia nad ním bola výživou a zbraňou jej apoštolátu. Nová blahoslavená sa modlila  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. máj * ~1165 zrejme Aylesford, Anglicko † 16. máj 1265 Bordeaux, Francúsko Sv. Šimon Stock pochádzal z Anglicka. Až do príchodu karmelitánskej rehole do Anglicka (v r. 1237) žil ako pustovník v bútľavom strome. Údajne predvídal príchod rehoľníkov a hneď sa k nim pripojil. Podľa nie celkom jednoznačnej tradície Šimon Stock sa zúčastnil v r. 1245 na generálnej kapitule rehole v Aylesforde, kde bol zvolený za generálneho predstaveného. Svätec sa vyznačoval mimoriadnou úctou k Panne Márii, ktorú prosil, aby poctila jeho reholu dajakým privilégiom. Odpoveďou bolo zjavenie Panny Márie, ktorá odovzdala Šimonovi Stockovi hnedý škapuliar ako privilégium a záloh večnej spásy.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 8. november * 18. júl 1880 Avord, Farges-en-Septaine, (Cher), Francúzsko † 9. november 1906 Dijon, Francúzsko Élisabeth Catez sa narodila 18. júla 1880 vo vojenskom tábore v dedinke Avor, neďaleko Bourges, kde bol utáborený oddiel kapitána Francois J. Cateza, jej otca. O štyri dni neskôr ju pokrstil vojenský poľný kaplán Chaboisseau. Kapitán Catez pochádzal zo severného Francúzska, z chudobnej rodiny. Vlastným úsilím a vytrvalosťou, ako aj nevyčerpateľnou energiou – ktorú po ňom zdedila Alžbeta – získal vzdelanie a vysoké vojenské postavenie. Mária Rollandová, jeho manželka, taktiež dcéra z vojenskej rodiny, mala už 33 rokov, keď sa v roku 1879 vydala za 48-ročného Františka. Doma ju vychovávali  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 25. máj * 2. apríl 1566 Florencia, Taliansko † 25. máj 1607 tamtiež Svätá Mária Magdaléna de‘ Pazzi sa narodila 2. apríla 1566 v známom talianskom meste Florencia. Pri krste dostala meno Katarína. Keď mala Katarína osem rokov, dali ju na výchovu do istého florentského kláštora, kde sa o ňu starala rehoľná sestra, ktorá pochádzala z matkinho príbuzenstva. K prvému svätému prijímaniu pristúpila ako desaťročná v marci 1576. O mesiac neskôr urobila sľub večného panenstva. 30. novembra 1578 mala v záhrade rodičovského domu v prítomnosti matky prvú extázu, to znamená prudké povznesenie alebo uchvátenie ducha do mimozmyslového sveta. Odvtedy  [ Read More ]