Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 30. júl * okolo r. 1168 Caleruega, Kastília (Španielsko) †  1235 Gumiel de Izán Burgos, Kastília (Španielsko) Manés de Guzmán je brat svätého Dominika a syn blahoslavenej Jany z Azy. Narodil sa okolo 1170 v kastilskej Calerueze a rovnako ako jeho dvaja bratia (Dominik a Mannes mali ešte tretieho bratra, Antonína) sa stal kňazom. Spolu so svätým Dominikom bojoval proti Katarom a ich albigenským bludom. Vstúpil do Rádu bratov kazateľov (dominikánov). Zomrel okolo roku 1235 v Calerueze a pri jeho hrobe dochádzalo k mnohým zázrakom. Pápež Gregor XVI. ho blahorečil 2. júna 1834. Zachovala sa spomienka, že bol  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 13. február * cca 1190 Burgberg pri Dassel, Vestfálsko † 1237 na mori, pri Sýrii Jordan zo Saxony sa narodil koncom XII. storočia v meste Burgberg vo Vestfálsku. 12. februára 1220 v Paríži prijal rehoľné rúcho z rúk blahoslaveného Reginalda. Po smrti sv. Dominika stal sa jeho prvým nástupcom vo vedení rehole. Úrad vykonával v priateľskom bratskom duchu plných pätnásť rokov a staral sa o bratov a sestry, slúžil a pomáhal im slovom a osobným príkladom, tiež písomnými príhovormi a častými vizitáciami. Postaral sa o zostavenie a vydanie rehoľných predpisov. Rehoľu najviac upevnil a rozšíril svojou nezvyčajnou vľúdnosťou, príkladným životom a  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 14. november * 1400 Caccamo, Palermo, Neapolské kráľovstvo † 14. november 1511 Caccamo, Palermo, Neapolské kráľovstvo Narodil sa okolo roku 1430 v Caccamo (Palermo) na Sicílii. Bl. Peter Geremia mu poradil, aby pätnásťročný vstúpil do Rehole kazateľov v konvente sv. Zity. Od neho prijal tiež rehoľný odev. Bol veselej a srdečnej povahy, horlil za obnovu rehoľných observancií a rozširoval mariánsky ruženec. Kázal po celej Sicílii, všade navštevoval chorých, chudobných a uväznených. Poctili ho titulom „apoštol Sicílie“. Stále sa snažil o to, aby roky obohacoval životom a nie život rokmi. Naplnený čnosťami a zásluhami zomrel 14. novembra 1511 v Caccamo, vo veku  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 6. november * 21. september 1571 Logroño, Španielsko † 1. jún 1617 Koguchi – Omura, Nagasaki, Japonsko V Omure a Nagasaki v Japonsku došlo v rokoch od 1614 do 1632 k prenasledovaniu kresťanov, ktoré rozpútal najvyšší vojenský veliteľ ToKugawa Yeyasu. Vo veľkom množstve mučeníkov vyniká Alfonz de Navarrete (1617), španielsky dominikán, provinčný vikár Rehole kazateľov. Po statočne znášanom mučení, najmä ohňom, bolo umučených jedenásť kňazov z Európy, takisto sedem rehoľníkov a osemnásť mužov a žien z Japonska, pričom všetci nejakým spôsobom prináležali do dominikánskej rehole (novici, bratia spolupracovníci, terciári). K nim treba pripočítať šesťdesiattri členov bratstva Svätého ruženca a  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 3. november * 1240 Sant’Arcangelo Taliansko † 3. november 1319 Rimini, Taliansko   Narodil sa okolo roku 1240 v mestečku Sant’Arcangelo (Forl?) neďaleko Rimini v Taliansku. V Rimini tiež prijal rehoľný odev bratov spolupracovníkov. Preslávil sa pokorou a ľudským prístupom. Viedol skrytý život s Kristom a konal tvrdé pokánie za obrátenie hriešnikov podľa vzoru sv. otca Dominika. Vynikal v jemnom spôsobe správania, najmä v styku s deťmi, ktoré múdro poučoval o základoch kresťanského života. Zomrel 3. novembra 1319 v Rimini. Pápež Pius VII. dovolil jeho úctu 14. marca 1820. MODLITBA Dobrotivý Bože, blahoslaveného Šimona si zbavil svetskej namyslenosti a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 3. november * 9. december 1579, Lima, Peru † 3. november 1639, Lima, Peru Životný príklad svätého Martina de Porres nikdy nestratil na aktuálnosti. No zasluhuje si osobitnú pozornosť v období, keď sa ľudská spoločnosť usiluje s konečnou platnosťou odstrániť rasovú a spoločenskú diskrimináciu. Sv. Martin de Porres bol synom španielskeho šľachtica a čiernej otrokyne. Narodil sa 9. decembra 1579 v Lime, hlavnom meste juhoamerickej krajiny Peru, ktoré bolo v tom čase aj sídlom španielskeho miestokráľa pre Južnú Ameriku. Keďže chlapec sa narodil s tmavou pokožkou, otec sa k nemu nechcel hlásiť. V matrike ho zapísali ako syna neznámeho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. november * 1193 alebo okolo 1206 Lauingen an der Donau, Bavorsko, Nemecko † 15. november 1280 Kolín, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko Patrón teológov, filozofov, prírodovedcov, medicínskych technikov, študentov, baníkov Sv. Albert Veľký patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Študoval na Padovskej univerzite. V roku 1223 vstúpil do rehole dominikánov, ktorú len krátko predtým založil sv. Dominik Guzmán. Neskôr učil v Hildesheime, Freiburgu, Regensburgu a v Štrasburgu. Potom odišiel učiť na Parížsku univerzitu, kde zároveň r. 1245 získal doktorát. Veľmi dôkladne sa vyznal v prírodných vedách, biológii, chémii, fyzike, astronómii, geografii, metafyzike a matematike. Takisto bol veľkým teológom a biblistom. V roku  [ Read More ]