Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 6. apríl * Rím, Západné rímske impérium †  1. august 432, Rím Pápež Celestín I. pochádzal z južnej Itálie z kraja Campania. O jeho mladosti sa nezachovali spoľahlivé správy. Zdá sa, že mal priateľské vzťahy s pápežom Inocentom I. (bol pápežom v r. 401-417) a pravdepodobne už od r. 390 aj so sv. Augustínom, od ktorého dostal niekedy v r. 416-418 priateľský list. Keď 4. septembra 422 zomrel pápež Bonifác I., o šesť dní zvolili Celestína za jeho nástupcu. Vošiel do dejín pod menom Celestín I. Bol pápežom 10 rokov. Bolo to obdobie teologických sporov tak na Západe  [ Read More ]

vlastným menom Giovanni Maria Mastai-Ferretti Blahoslavený Sviatok: 7. február * 13. máj 1792 Senigallia, Marche, Taliansko † 7. február 1878 Rím, Taliansko Pontifikát: 1846 – 1878 Význam mena: zbožný, nábožný (lat.) Napriek rozličným a nemalým polemikám, pápež Pius IX. bol spolu s Jánom XXIII. a ďalšími tromi Božími služobníkmi 3. septembra 2000 Jánom Pavlom II. na Námestí svätého Petra v Ríme vyhlásený za blahoslaveného. Jeho pontifikát trval 32 rokov a bol zatiaľ najdlhším v dejinách Cirkvi. Vidíme dnes na každom kroku, ako je vo svete zložitá situácia, ale za čias Pia IX. bola – najmä v Európe – iste ešte zložitejšia.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. september * 26. september 1897 Concesio, Brescia, Talianske kráľovstvo † 6. august 1978 Castel Gandolfo, Taliansko Pápež Pavol VI. vlastným menom Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini Pavol VI. bol mystik, ktorý povedal: „akoby ožiarený slnkom, zatváram svoje oči pred nekonečným tajomstvom Najsvätejšej Trojice a v mojom srdci si nechávam len pocit oceánu blaženosti“. Tieto jeho slová priniesol článok vatikánskych novín Osservatore Romano pri príležitosti 35. výročia smrti pápeža Pavla VI. Jeho korunovácia (30. júna 1963) bola poslednou v histórii Katolíckej cirkvi. Pavol VI., zvolený 21. júna, dostal tiaru, ktorú mu darovali veriaci z Milána. Kľúč k čítaniu Montiniho pontifikátu treba podľa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. december * 4. storočie Rím † 19. december 402 tamtiež Pontifikát: 399 – 401 Význam mena: zmŕtvychvstalý (gr.) Sv. Anastázius (Anastáz, Anastasius) bol synom Maxima, narodil sa v Ríme. Pápežom sa stal v roku 399, bolo to počas vpádu barbarov. Odsúdil učenie Teofila z Alexandrie a jeho nasledovníkov, taktiež učenie Origena a donatistov. Na koncil v Kartágu, ktorý sa konal v roku 401, napísal list, v ktorom vyzval na rozhodné odsúdenie donatistického bludu. Priatelil sa so sv. Hieronymom a sv. Pavlínom z Noly, ktorí sa o ňom vo svojich spisoch s úctou zmieňujú. Jeho synom bol pápež sv.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. december * asi 305 Rím † 11. december 384 tamtiež Pontifikát: 366 – 384 Patrón proti horúčke Sv. Damaz sa narodil okolo roku 305 v Ríme. Jeho otec sa volal Antonio a vykonával duchovnú službu v chráme sv. Vavrinca, najprv ako lektor a neskôr ako kňaz. Matka sa volala Laurentia. Damaz sa teda odmalička pohyboval v chráme, kde pomáhal pri duchovných činnostiach. Sám túžil po čnostnom a asketickom živote, o čo sa aj snažil. Popritom sa vzdelával. Neskôr sa stal diakonom a pokračoval v duchovnej službe. Posluhoval aj pápežovi Libériovi (352-366), s ktorým odišiel roku 355 do vyhnanstva,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. október; deň smrti: 3. jún * 25. november 1881 Sotto il Monte, Bergamo, Taliansko † 3. jún 1963 Rím Pontifikát: 1958 – 1963 Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.); Angelo: anjel; Jozef (Giuseppe): Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Angelo Giuseppe Roncalli sa narodil v Sotto il Monte (v diecéze a provincii Bergamo) 25. novembra 1881 ako štvrté z trinástich detí. Bol pokrstený v ten istý deň. Vo farnosti, ktorú viedol znamenitý kňaz Francesco Rebuzzini, získal neuveriteľný znak Cirkvi ako charakterové znamenie, ktoré mu bolo oporou v ťažkostiach a oduševňovalo ho v apoštolskej práci. Keď v roku 1889 prijal prvé sväté prijímanie a birmovku, vstúpil do seminára  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. október * 18. máj1920 Wadowice, Poľsko † 2. apríl 2005 Rím, Taliansko Pontifikát: 1978-2005 Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.); Pavol: malej postavy (lat.); Karol: silný, mužný, slobodný (zast. nem.); Jozef: Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Patrón slovenských horských záchranárov Karol Józef Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach (Poľsko) 18. mája 1920 ako druhý syn Karola Wojtyłu a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Sviatosť krstu prijal 20. júna vo farskom kostole vo Wadowiciach. Radosť a pokoj detských čias boli veľmi skoro otrasené predčasným odchodom matky, ktorá zomrela, keď mal Karol deväť rokov. O tri roky neskôr (1932) zomrel aj jeho starší brat Edmund  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. marec * asi 679 Siberena, Kalábria (dnes Santa Severina Crotone v Taliansku) alebo Atény, Grécko † 752 Rím Pontifikát: 741 – 752 Význam mena: Boh pamätá (hebr.) Sv. Zachariáš sa narodil buď v Kalábrii alebo v Aténach v Grécku. Za pápeža sv. Gregora III. bol vysvätený za diakona. Keď pápež zomrel, za jeho nástupcu v roku 741 zvolili Zachariáša. Silne bojoval proti obrazoborectvu cisára Konštantína V. Takisto bojoval proti otrokárstvu. Snažil sa o mier, vyjednával s panovníkmi a podporoval upevnenie karolínskeho rodu vo Francúzsku. Podporoval sv. Bonifáca v jeho úsilí o pokresťančenie nemeckých krajín. Hovorí sa, že na  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. júl * Severná Afrika † 199 Rím Pontifikát: 189 – 199 Význam mena: víťaz (lat.) Atribút: palma Dátum narodenia sv. Viktora nie je známy. „Liber Pontificalis“ uvádza, že pochádzal z Afriky a jeho otec sa volal Félix. Rôzne pramene sa rozchádzajú v presných údajoch o jeho pontifikáte, no pápežom bol zrejme v rokoch 189-199. Posledné roky vlády cisára Komoda a prvé roky cisára Septima Severa boli pre rímsku Cirkev pokojné. Bolo to zrejme vďaka vplyvu ženy menom Marcia, ktorá bola možno sama kresťankou, no bola aj milenkou cisára Komoda. Jedného dňa zavolala pápeža Viktora do vládneho paláca  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. apríl * Fundis, Kampánia, dnes Fondi v Taliansku † 174 Rím, Taliansko Pontifikát: 166 – 174 Význam mena: ochranca (gr.) Sv. Soter bol pápežom v rokoch 166-174. Narodil sa vo Fondi v Kampánii (dnes je to provincia Latina v Taliansku) v rodine gréckeho pôvodu. Sv. Dionýz z Korintu mu adresoval list, z ktorého sa nám zachovali niektoré časti. Okrem iného píše o dobrých zvykoch pápeža, ktorý hojne podporoval kresťanov, posielal almužny mnohým cirkevným spoločenstvám, pomáhal zajatcom, ktorí museli pracovať v baniach. Povzbudzoval kresťanov ako láskavý otec svoje deti. Ďalej dodáva, že na bohoslužbách čítali jeho list, ktorý im  [ Read More ]