Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. marec

* Ancona, Taliansko
† 22. marec 1282 Osimo, Taliansko

Rok narodenia sv. Benvenuta je neznámy. Vieme, že sa narodil v Ancone a študoval v Bologni pod vedením osimského kanonika sv. Silvestra Guzzoliniho. Je možné, že vstúpil do františkánskeho kláštora. Ešte pred rokom 1262 sa stal pápežským kaplánom (monsignorom) a archidiakonom v Ancone. V roku 1263 sa stal administrátorom osimskej diecézy a v roku 1264 biskupom. Vo svojej diecéze vykonal rozsiahle reformy. Ustanovil pravidlá nakladania s cirkevným majetkom. Pravdivo pomenúval problémy a snažil sa ich riešiť. Mimo iného vysvätil za kňaza aj sv. Mikuláša Tolentínskeho. Staral sa aj o chudobných. Tradícia hovorí, že keď cítil blízkosť svojej smrti, dal v katedrále verejné požehnanie a potom na podlahe chrámu zomrel. Tam ho aj pochovali.