Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. máj

† 8. máj 615 Rím, Taliansko

Význam mena: dobrodinec (lat.)

Pontifikát: 608 – 615

Bonifác bol synom doktora z l’Aquila; stal sa dekanom a pokladníkom pápeža sv. Gregora Veľkého. Napriek svojmu vysokému postaveniu žil veľmi jednoducho. Svoj dom premenil na kláštor. Za pápeža bol zvolený v r. 607, na pápežský stolec sa však dostal až v septembri 608, keď cisár Fokas potvrdil jeho voľbu. Cisár mu daroval Panteón, chrám všetkých pohanských bohov, ktorý Bonifác pokresťančil a zmenil na chrám zasvätený Božej Matke a všetkým mučeníkom. Do nového chrámu premiestnil mnoho relikvií svätých mučeníkov z katakomb. Posviacka pôvodne pohanského chrámu sa konala v roku 608. Chrám stojí doteraz. Od roku 608 sa na nariadenie pápeža sv. Bonifáca začal sláviť sviatok Všetkých svätých. Bonifác zomrel roku 615. Za svätého ho vyhlásil pápež Bonifác VIII. (1294-1303).