Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 29. november

* 12. december 1600 Honfleur, Francúzsko
† 29. november 1638, ostrov Sumatra

Dionýz od Narodenia, vlastným menom Peter Berthelot, sa narodil v roku 1600 v Honfleure vo Francúzsku. Bol geografom a kapitánom v službách francúzskej a portugalskej vlády. V roku 1635 sa stal bosým karmelitánom v Goa, v Indii. Spolu s blahoslaveným Redemptusom od Kríža boli vyslaní na ostrov Sumatra, kde 29. novembra 1638 získali palmu mučeníctva za svoju stálosť v kresťanskej viere. Blahorečený bol 10. júna 1900, pápežom Levom XIII.