Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 29. november

* 15. marec 1598 Paredes de Coura, Portugalsko
† 29. november 1638, ostrov Sumatra

Mučenícka smrť bl. Redemtpusa od Kríža a bl. Dioníza od Narodenia

Redemptus od Kríža, vlastným menom Thomás Rodríquez da Cunha, sa narodil v roku

1598 v Portugalsku. Bol laickým rehoľným bratom bosým karmelitánom. Spolu s blahoslaveným Dionýzom od Narodenia boli vyslaní na ostrov Sumatra, kde 29. novembra 1638 získali palmu mučeníctva za svoju stálosť v kresťanskej viere. Blahorečený bol 10. júna 1900, pápežom Levom XIII.