Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Archive for the ‘Uvod’ Category

(GIULIA SALZANO) zakladateľka Kongregácie sestier katechétok Najsvätejšieho Ježišovho Srdca Svätá * 13. október 1846 Santa Maria Capua Vetere pri Neapole, Taliansko † 17. máj 1929 Casoria, Taliansko Sviatok: 17. máj Svätá Júlia Salzano sa narodila 13. októbra 1846 v talianskom meste Santa Maria Capua Vetere v oblasti Caserta, Diegovi, veliteľovi kopijníkov neapolského kráľa Ferdinanda II. a Adelaide Valentino, ktorá bola potomkom z rodiny sv. Alfonza Márie de Liguori. Vo veku štyroch rokov sa po smrti otca stala polosirotou. Na výchovu ju zverili do kráľovského sirotinca sestrám z Kongregácie dcér lásky sv. Jany Antidy Thouret v San Nicola La Strada, kde zostala  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 8. august * 15. január 1842 Fitzroy, Austrália † 8. august 1909 Sydney, Austrália Svätá Mária od Kríža MacKillop sa narodila 15. januára 1842 v Austrálii, v oblasti, kde sa dnes rozprestiera Melbourne. Životné podmienky boli v prvej polovici 19. storočia ešte na desivo nízkom stupni rozvoja. Prevládala chudoba, osobitne v dedinských oblastiach, rozmáhala sa náboženská diskriminácia, situácia domorodých obyvateľov bola poľutovaniahodná, rozširovala sa nezamestnanosť a spojenie medzi oblasťami bolo mimoriadne sťažené. Cestovanie po dlhých trasách bolo iba pre tých zdatnejších a odvážnejších. Mnohí z prvých osídlencov mali nízke vzdelanie a boli katolíkmi írskeho pôvodu, a teda diskriminovaní,  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 28. apríl * 4. október 1922 Magenta pri Miláne, Taliansko † 28. apríl 1962 Ponte Nuovo di Magenta, Taliansko Význam mena Jana (Gianna): Boh je milostivý (hebr.) Jana Berettová (tal. Gianna Beretta) sa narodila 4.10. 1922 v meste Magenta v Taliansku ako desiate dieťa z trinástich. Päť z nich zomrelo v mladom veku, tri deti sa zasvätili Pánovi (dvaja kňazi a jedna rehoľná sestra). Kresťanské vzdelanie získala od svojich rodičov. Život považovala za nádherný Boží dar, naplno dôverovala Prozreteľnosti a bola presvedčená o potrebe a účinnosti modlitby. Počas rokov štúdií na gymnáziu a univerzite sa naplno zaoberala činnosťami  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 3. december * 7. apríl 1506 hrad Xavier, dnes Javier pri Pamplone, Španielsko † 3. december 1552 ostrov Sancian/Shangchuan Dao pri Kantone, Čína Význam mena František: slobodný (zast. nem.) Patrón Japonska, Indie; misií, misionárov, námorníkov Narodil sa 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku. V roku 1526 prichádza študovať do Paríža. So svojím krajanom Ignácom z Loyoly sa stretáva v roku 1529. Po piatich rokoch štúdia získava akademický titul „magister umenia“. Spolu s Ignácom a ďalšími spoločníkmi skladá v roku 1534 sľuby na Montmartri a pod Ignácovým vedením si vykoná Duchovné cvičenia. Potom ešte rok študuje teológiu a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 31. január * 16. august 1815 Becchi, Castelnuovo d’Asti, Piemont, Taliansko † 31. január 1888 Turín, Taliansko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Patrón vychovávateľov, mládeže, učňov Sv. Ján Bosco, ľudovo nazývaný don Bosco, sa narodil 16. augusta 1815 v malej horskej osade Becchi v Taliansku. Becchi patrilo k mestečku Castelnuovo d’Asti v kraji Piemont. Jeho otec sa volal František a mama Margita, rodená Occhienová. Otec bol už druhýkrát ženatý, pretože prvá manželka mu zomrela. Z prvého manželstva mal syna Antona a z druhého sa narodili Jozef a Ján. Keď mal malý Janko 2 roky, otec zomrel na  [ Read More ]

vlastným menom Jozef (Giuseppe) Sarto Svätý Sviatok: 21. august * 2. jún 1835 Riese, dnes Riese Pio X pri Trevise, Taliansko † 20. august 1914 Rím Pontifikát: 1903 – 1914 Význam mena: zbožný, nábožný (lat.) Sv. Pius X. sa narodil 2. júna 1835 dedinke Riese pri Castelfranco Veneto v biskupstve Treviso ako druhý z desiatich detí. Jeho otec bol poštárom a roľníkom. Jozef rád miništroval, rád sa učil, mal veľké nadanie. Napriek tomu, že rodičia boli chudobní, podarilo sa mu vyštudovať gymnázium v Castelfranco a v Padove, kde potom ďalej študoval filozofiu a teológiu. Miesto v seminári mu zabezpečil tiež rodák z  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. júl * 12. február 1880 Valetta, Malta † 26. júl 1962 tamtiež Sv. Juraj Preca sa narodil vo Valette na ostrove Malta 12. februára 1880. Jeho rodičia sa volali Vincent a Natália. Keď mal osem rokov, presťahovali sa do mesta Hamrun, neďaleko Valetty. Juraj vyštudoval lýceum, potom nastúpil na teologické štúdiá s úmyslom stať sa kňazom. Jeho spovedník, otec Aloysius Galea, zomrel 8. apríla 1905. Svätý Juraj zvykol neskôr hovorievať, ako sa mu o pár dní po smrti otec Galea zjavil a povedal mu: „Boh si Ťa vybral, aby si učil jeho ľud.“ Juraj bol touto myšlienkou nadšený.  [ Read More ]

tiež: Narcisa od Ježiša Svätá Sviatok: 8. december * koniec 1832/zač. 1833 Nobol, Daule, Ekvádor † 8. december 1869 Lima, Peru Atribúty: kríž, evanjelium, fialka, gitara Narcisa pochádzala z Nobolu v Ekvádore. Veľmi skoro osirela. Pracovala ako krajčírka, aby sa mohla spolu so svojimi bratmi a sestrami uživiť. Pod vedením niekoľkých duchovných vodcov sa rozhodla zasvätiť svoj život Kristovi ako panna. Zvyšok života chcela stráviť v modlitbe a pokání za obrátenie hriešnikov. Hoci zostala ako laik vo svete, zachovávala prísny denný režim – 8 hodín modlitby v tichu a samote. Dodržiavala aj prísny pôst a veľmi skromne žila. Urobila sľub, že štyri hodiny  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 28. december * 21. január 1839 Neapol, Taliansko † 28. december 1894 tamtiež Význam mena: čistá (gr.) Katarína patrí medzi apoštolov chudobných a spoločnosťou odmietnutých ľudí. Narodila sa 21. januára 1839 v Neapole (Taliansko). Doma dostala dobrú ľudskú i náboženskú výchovu. V San Marcelino, pod vedením Margarity Salatino, získala vzdelanie, naučila sa cudzie jazyky, čo v tej dobe nebolo u žien bežné. Dňa 19. septembra 1854 sa stretla s bl. Ľudovítom z Casoria, na radu ktorého sa stala františkánskou terciárkou a začala si uctievať Božské Srdce Ježišovo. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do Kongregácie sestier večnej poklony, no pre chabé  [ Read More ]

krstným menom Katarína Svätá Sviatok: 18. február * 18. január 1847 Bienno, Brescia, Taliansko † 18. február 1903 Bergamo, Taliansko Význam mena: silná ako oštep (zast. nem.) Sv. Gertrúda Comensoli sa narodila v Bienne vo Val Camonica v Brescii 18. januára 1847 ako piata z desiatich detí. V ten istý deň ju jej rodičia Carlo a Anna Maria dali pokrstiť menom Katarína. Katarína prežila radostné a nevinné detstvo. Boh jej vložil do srdca túžbu byť s Ním. Katarína sa často modlila a meditovala. Keď sa jej pýtali, čo robí, odpovedala: „Rozmýšľam.“ Keď mala sedem rokov, dala si na seba mamin čierny šál  [ Read More ]