Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 1. marec * okolo 520 St. Brides Bay, Wales † 588 (589 alebo 601) Menevia (Mynyw), Wales Význam mena: milý (hebr.) Patrón Walesu Dávid (Dewi) sa narodil v St. Brides Bay (dnes grófstvo Pembrokeshire) vo Walese (V. Británia) pravdepodobne v šľachtickej rodine. Jeho matkou bola sv. Nonna. Dávid sa v dospelosti rozhodol všetok blahobyt opustiť a odišiel do waleských hôr, kde žil prísnym asketickým životom pustovníka. Neskôr sa stal kňazom, vykonal si púť do Svätej zeme, kde bol vysvätený za biskupa. Po svojom návrate do Walesu zohral dôležitú úlohu na dvoch synodách v rokoch 560 a 569 proti bludu pelagianizmu. Na jeho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. marec † 492 Rím Pontifikát: 483 – 492 Význam mena: šťastný (lat.) Pápež sv. Félix, ktorý bol biskupom mesta Ríma v rokoch 483-492, sa označuje niekedy ako Félix III. a niekedy ako Félix II. V rokoch 355-365 bol totiž protipápež, ktorý sa nazýval Félix II. V niektorých zoznamoch pápežov sa tento uvádza ako Félix II. a pápež, na ktorého pripadá dnes spomienka, ako Félix III. Félix bol šľachtického rodu, pochádzal z Ríma. Oženil sa, mal tri deti a potom ovdovel. Roku 483 bol zvolený za pápeža. Bol prvým pápežom, ktorý oznámil svoje zvolenie cisárovi Konštantínopolu. Nasledujúci rok  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. marec * okolo 469 Vannes, Francúzsko † okolo 550 Význam mena: biely (lat.) Atribút: biskupský pastorál (berla) Meno sv. Albína sa uvádza niekedy aj ako ako Aubin. Narodil sa v meste Vannes na území dnešného Francúzska okolo roku 469 v bohatej rodine. Už v mladom veku však stratil záujem o pozemské majetky a vstúpil do kláštora v Tintillocu, neďaleko mesta Nantes. Keď mal tridsaťpäť rokov (roku 504), stal sa opátom. Svojim spolubratom rehoľníkom bol vo všetkom vzorom. Držal sa zásady, že príklad je oveľa viac ako slová. V roku 529 si ho obyvatelia mesta Angers v západnom Francúzsku  [ Read More ]