Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 11. november * 316/317 (alebo okolo 336) Sabaria, dnes Szombathely, Maďarsko † 8. november 397 (?) Candes, dnes Candes-Saint-Martin pri Tours, Francúzsko Význam mena: zasvätený rímskemu bohovi vojny Marsovi (lat.), prenesene bojovný Atribúty: vojenský plášť, žobrák, hus; zobrazuje sa ako rímsky jazdec na koni alebo ako biskup Patrón vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov, hotelierov a hostinských, cestujúcich, chudobných, žobrákov, čističov, utečencov, väzňov, pastierov, debnárov, vinohradníkov, mlynárov, abstinujúcich, husí; pri ružienke, vyrážkach a uštipnutí hadom; pri prosbe za dobrú úrodu; patrón mnohých kostolov, miest, farností, diecéz a štátov Sv. Martin sa narodil v meste Szombathely  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11.november * Anglicko (?) † 698 (?) Malonne, Belgicko Sv. Bertuin sa narodil pravdepodobne v Anglicku. Vstúpil do kláštora (asi dnešný Outwell v Cambridgeshire). Tam ho vysvätili za kláštorného biskupa. Neskôr potom odišiel do Ríma, kde strávil dva roky. Odtiaľ odišiel na územie dnešného Belgicka, kde založil kláštor St-Pierre v Malonne v regióne Namur. Tento kláštor potom viedol ako opát, no po čase začal žiť život pustovníka. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 11. november * Rossano, Taliansko † okolo 1065 Sv. Bartolomej z Rossana bol žiakom sv. Nitusa, ktorý založil kláštor v Grottaferate pri Ríme. Bartolomej sa tam stal opátom. Usiloval sa, aby mnísi žili na dobrej úrovni – tak duchovnej, ako aj vzdelanostnej. Kláštor sa takto stal centrom pre mnohých, ktorí hľadali duchovnú radu alebo túžili po vzdelaní. Bartolomej sa stal akoby druhým zakladateľom tohto kláštora. Napomínal pápeža Benedikta IX., ktorý viedol pohoršlivý život. Napísal aj niekoľko liturgických piesní. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 11. november; v Rímskom martyrológiu z roku 1956 bola spomienka uvedená na 23. januára * okolo 550 (?) Amathus, Cyprus † okolo 619 Cyprus Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Ján Almužník sa narodil približne okolo roku 550 a pochádzal z Cypru. Bol biskupom v Alexandrii v 7. storočí a preslávil sa tým, že dokázal do vtedajšej spoločnosti zaviesť princípy, aké vládli medzi ľuďmi len v časoch svätého účinkovania apoštolov Ježiša Krista. V Novom zákone v Skutkoch apoštolov sa v 4. kapitole o. i. píše: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že  [ Read More ]