Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 12. apríl * 1. pol. 4. stor. Mauretánia, dnes Maroko (?) † 12. apríl okolo 380 Verona, Taliansko Atribúty: udica, kôš alebo kniha s dvoma rybami Patrón zle hovoriacich a zle chodiacich detí, pred povodňami Zeno sa narodil pravdepodobne v Afrike na území dnešného Maroka. Dostal výborné klasické vzdelanie. V roku 362 ho zvolili za biskupa Verony v Taliansku. Bol veľmi aktívny v misionárskej práci, jeho zásluhou sa mnoho ľudí vzdalo bludu arianizmu. Tradícia ho vykresľuje ako človeka, ktorý veľmi dbal o chorých a chudobných. Podľa legendy nechcel byť nikomu na obtiaž, a tak sa sám staral o svoje  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. apríl * 333 † 12. apríl 372 rieka Buzău, Valašsko, Rumunsko Sv. Sabas bol príslušníkom kmeňa Gótov. Narodil sa a žil v údolí rieky Buzău na území dnešného Rumunska. Ako mladý sa stal kresťanom. Slúžil ako lektor kňazovi Sansalovi. Prežil niekoľko miestnych prenasledovaní kresťanov. Spolu s kňazom Sansalom ich zatkla skupina gótskych vojakov. Nútili ich jesť mäso obetované modlám. Keď odmietli, vojaci ich kruto mučili. Sabasa na rozkaz veliteľa odvliekli k rieke Buzău, v ktorej ho potom utopili. Pozostatky sv. Sabasa neskôr preniesli do Kapadócie (dnešné stredné Turecko). FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 12. apríl † 12. apríl 352 Rím, Taliansko Pontifikát: 337 – 352 Sv. Július bol pôvodom Riman, jeho otec sa volal Rusticus. O jeho detstve, mladosti a ani o činnosti pred tým, než sa stal pápežom, nevieme nič. Pápežom sa stal v roku 337 po pápežovi sv. Markovi. Pre Cirkev to boli búrlivé časy. Ariáni vyvíjali veľkú propagandu a útoky voči pravoverným kresťanom. V tých časoch prenasledovali najmä biskupa z Alexandrie sv. Atanáza. Očiernili ho u nového pápeža Júliusa z vecí, ktoré neurobil, napr. vraždy, smilstvá, svätokrádeže a pod. Pápež Július však bol prezieravým a múdrym človekom. Vypočul  [ Read More ]