Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: z Kapadócie Svätá Sviatok: 14. január * Kapadócia, Turecko † okolo 335 Bodbe, Gruzínsko Svätá Nina sa narodila v Kapadócii. Tradícia hovorí, že bola rodinnou príslušníčkou svätého Juraja, ktorý cestoval do Ibérie (Gruzínsko) hlásať kresťanstvo. Scholastici hovoria, že bola otrokyňou, ktorej bolo dané meno Nino (georgiánsky tvar od Niny); tiež je uvedená ako Christiana. Tichá obeta jej života a jej kázanie zmenilo mnohých ľudí. Keď liečila kráľovnú Nanu zo zdanlivo nevyliečiteľnej choroby, kráľovná konvertovala na kresťanstvo. Keď sa kráľ Mirian tiež stal kresťanom, poslal do Konštantínopolu prosbu, aby do jeho krajiny prišli misionári. Zvyšok svojho života Nina venovala modlitbe a životu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. január * Nola pri Neapole, Taliansko † okolo 260 (?) tamtiež Význam mena: šťastný (lat.) Félix sa narodil v meste Nola pri Neapole v Kampánii (dnešné Taliansko). Jeho otec sa volal Hermias, bol to Sýrčan, slúžil ako vojak v rímskej armáde. Félix bol od malička tichej a nábožnej povahy. V miestnej Cirkvi zastával službu lektora – pri liturgických sláveniach čítaval zo Sv. písma. Po smrti otca rozdal svoje dedičstvo chudobným. Biskup sv. Maxim z Noly ho vysvätil za kňaza. Félix sa stal potom jeho najbližším spolupracovníkom a dôverníkom. Keď v roku 250, na začiatku vlády cisára Décia, nastalo veľké  [ Read More ]