Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavení Sviatok: 15. február † 15. február 1611 Praha, Česká republika Vo fašiangový utorok, 15. februára 1611, bolo krutým spôsobom zavraždených 14 františkánov, ktorí patrili do konventu pri kostole Panny Márie Snežnej v Prahe, v Novom Meste. Do Prahy prišli ako misionári, aby tu pastoračne slúžili katolíckej menšine, hlavne kázňami, náboženskými rozhovormi a vzorným príkladom rehoľného života. Pôsobili v konvente a pri kostole, ktorý založil cisár Karol IV. v roku 1347 pre karmelitánov, ale ktorý bol začiatkom 17. storočia v ruinách a opustený. Cisár Rudolf II. dal v roku 1604 zvláštnym diplomom „na večné časy“ celé kláštorné teritórium do užívania františkánom. Noví rehoľníci pochádzali z rôznych európskych  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. február * Vaison, dnes Vaison-la-Romaine, Francúzsko † 15. február 575 (?) tamtiež Sv. Quinidius bol pustovníkom v Provensalskom kraji pri Aix na území dnešného Francúzska. Neskôr bol vymenovaný za biskupa mesta Vaison. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätí Sviatok: 15. február † medzi 117-138 Brescia, Taliansko Význam mena: Faustín – priaznivý, Jovita (Giovita)- mladosť (z lat.) Atribút: Palma Faustín a Jovita boli bratia, rodáci z Brescie. Všetky príhody z ich života pochádzajú z neistého zdroja. S určitosťou vieme len o ich menách a mučeníckej smrti. Ako uvádzajú tradície, odvážne hlásali kresťanstvo, zatiaľ čo ich biskup sa skrýval. Ich zanietenie vyvolalo veľký hnev pohanov. Zajatí boli za cisára Hadriána. Mučili ich a násilím ich odvliekli do Milána, Ríma a Neapolu a odtiaľ opäť do Brescie. Keďže žiadne vyhrážky a muky nedokázali otriasť ich vierou, cisár Hadrián, ktorý vtedy  [ Read More ]