Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 17. február † 13.-14. storočie Dňa 17. februára si pripomíname siedmich zakladateľov rádu Služobníkov Panny Márie: Bonfiglio, Bartolomej, Ján, Benedikt, Gerardino, Ricovero a Alessio. V období okolo roku 1233, keď sa vo Florencii rozmohli krvné pomsty a bratovraždy, rozhodli sa siedmi obchodníci, členovia laického spoločenstva veriacich, vzdialiť od spoločnosti, žiť v samote, pokání a kontemplácii. Okolo roku 1245 sa teda odobrali na vrch Senario, neďaleko Florencie, kde si postavili jednoduchý príbytok a tiež kaplnku zasvätenú Panne Márii. Žili v samote a utiahnutosti, nevyhýbali sa však kontaktu s ľuďmi – mnohí k nim prichádzali hlavne v zložitých životných situáciách  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. február † 449 (450) Hypaipa, dnes ruiny pri Ödemiş, Turecko Sv. Flavián bol kňazom. Pôsobil v Konštantínopole (dnešný Istanbul), bol známy svätosťou života. V roku 446 sa stal biskupom Konštantínopolu. To sa nepáčilo pobočníkovi cisára Theodosia II. eunuchovi Chrysaphiovi, ktorý sa rôznymi intrigami pokúšal Flaviána zdiskreditovať. Nepodarilo sa mu to, ani keď sa o to snažil rôznymi úplatkami. Príležitosť sa mu naskytla v novembri 448, keď biskup Flavián zvolal miestnu synodu do Konštantínopolu kvôli bludárovi archimandritovi Eutychovi. Ten hlásal, že Kristus mal len božskú prirodzenosť, nie ľudskú (blud monofyzitizmu). Keďže mních a kňaz Eutychus svoj blud neodvolal, patriarcha Flavián  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. február * Írsko † 661 (?) Finan mac Rimedo pochádzal z Írska. Vstúpil do kláštora na škótskom ostrove Iona, ktorý založil sv. Kolumbán starší. Ako misionár neskôr pôsobil v Northumbrii (severovýchod Anglicka), kde bol okolo roku 651 menovaný za biskupa so sídlom v Lindisfarne. Tam dal postaviť kostol na írsky spôsob, z dubového dreva so strechou z morskej trávy. Viacero misionárov vyslal do oblastí stredného Anglicka (Mercia a Essex). V roku 653 pokrstil Peadu, syna Pendu, kráľa Mercie, a tiež Sigisberta, essexského vládcu. V spore ohľadom slávenia Veľkej noci bol zástancom keltských tradícií proti rímskym. Nesúhlasil s výpočtom  [ Read More ]