Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 25. december; v Poľsku 17. jún * 20. august 1845 Igołomia, Poľsko † 25. december 1916 Krakov, Poľsko   Sv. Albert Chmielowski pochádzal z južného Poľska. Narodil sa 20. augusta 1845 v Igolomi pri Krakove. Jeho krstné meno bolo Adam Hilár Bernard. Mal veľmi pohnutú mladosť. V r. 1862-63 študoval na Roľnícko-lesníckom inštitúte v Pulawach pri Lubline, keď vypuklo povstanie proti ruskej okupácii Poľska. Adam sa s ostatnými študentmi pridal k povstaniu. Dňa 1. októbra 1863 bol ťažko ranený a dostal sa do zajatia. Stratil ľavú nohu. Keď sa šťastlivo vrátil zo zajatia, dal sa na štúdium umenia, zvlášť  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 17. jún † asi roku 303 Sv. Nikander a Marcián boli vojakmi, členmi cisárskej armády. Pochádzali zrejme z Durostorumu (dnes Silistra v Bulharsku). Boli konvertitmi. Čas ich mučeníckej smrti je neistý, bolo to asi na prelome 3. a 4. storočia, možno roku 303. Marcián bol asi Nikandrov brat. Spolu s nimi usmrtili aj Nikandrovu manželku Dáriu. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 17. jún † okolo 411 Besançon, Francúzsko Sv. Antidius bol biskupom v meste Besançon. Umučený pre vieru bol začiatkom 5. storočia. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 17. jún † okolo 530 Sv. Avitus žil pri meste Orléans, ako opát viedol kláštor Saint-Mesmin de Micy, dnes St-Pryvé-Saint-Mesmin. V rokoch 523/524 napomínal orleanského kráľa Chlodomira (syn Chlodovika), ktorý so svojimi bratmi inicioval inváziu do Burgundska. Nedbal na Avitove napomenutia. Vo vojne zavraždil sv. Žigmunda, burgundského kráľa, sám však tiež padol v boji. Avitus potom na želanie Chlodomirovho brata Childeberta založil kláštor a kostol. Ku koncu života sa utiahol a žil tichým životom pustovníka až do svojej smrti. FacebookTwitterGoogle+E-mail