Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 19. máj * 17. október 1253 Kermartin, Britské vojvodstvo † 19. máj 1303 Louannec, Britské vojvodstvo Význam mena: prichádzajúci z neba (z lat.) Sv. Ivo (franc. Yves) Hélory je už po stáročia populárny svätý v Bretónsku, na západnom francúzskom pobreží. Pochádzal zo stredne zámožnej šľachtickej rodiny. Narodil sa 17. októbra 1235 v kaštieli Le Minihy pri mestečku Tréguier, ktoré bolo vtedy aj sídlom biskupa. Od matky získal dobrú náboženskú výchovu. Keď mal 14 rokov, šiel aj so svojím učiteľom do Paríža, kde študoval 10 rokov filozofiu a teológiu. Odtiaľ prešiel do Orleánu, kde študoval právo. Na obidvoch miestach vynikal bezúhonnosťou života,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. máj † asi 230 Rím Význam mena: obyvateľ mesta (z lat.) Pontifikát: 222 – 230 Sv. Urban bol pápež a mučeník. Za pápeža bol zvolený r. 222, v treťom roku vlády cisára Alexandra. Nasledoval po sv. Kalixtovi. Pápežom bol osem rokov. Hoci Cirkev mala pokoj od prenasledovania, často sa vyskytovalo lokálne prenasledovanie. V aktách sv. Cecílie sa píše, že pápež sv. Urban povzbudzoval kresťanov odsúdených na smrť a obrátil mnoho pohanov. Za mučeníka ho pokladá Sakramentárium sv. Gregora, Martyrológium sv. Hieronyma, ktoré publikoval Florentinius, a takisto sa uvádza ako mučeník v gréckej liturgii. Podľa Fortunata a niekoľkých  [ Read More ]

vlastným menom Pietro Angelerio Morrone Svätý Sviatok: 19. máj * okolo 1215 Sant’Angelo Limosano pri Campobasso, Abruzzo, Taliansko † 19. máj 1296 Castello di Fumone pri Ríme Význam mena: prichádzajúci z neba (z lat.) Pontifikát: 1294 Pápež sv. Celestín V. pochádzal z obyčajnej talianskej rodiny. Narodil sa asi roku 1215. Vlastným menom sa volal Pietro Morrone. Mal jedenásť súrodencov. Otec mu dosť zavčasu zomrel, a tak výchova všetkých detí bola na matkiných pleciach. Tá sa zo všetkých síl snažila, aby im vštepila dobrý základ viery. Peter sa ako dvadsaťpäťročný stal pustovníkom. Venoval sa modlitbe a čítaniu Sv. Písma. Okrem toho opisoval knihy alebo robil iné  [ Read More ]