Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 2. jún * okolo 85 Malá Ázia (?) † 177 Lyon, Francúzsko Význam mena: obľúbený (gr.) Potinos /Ponthinus lat. ale aj Photinus/ bol podľa tradície prvým biskupom mesta Lyon. Zomrel počas prenasledovania kresťanov za cisára Marka Aurélia vo veku vyše 90 rokov. Jeho nástupcom na biskupskom stolci bol sv. Irenej z Lyonu. Spolu s ním ako vodcom skupiny sa v Rímskom martyrológiu uvádza spomienka na sv. Blandínu, Alexandra, Attalusa, Espagathusa, Maturusa, Sanctiusa a 41 ďalších mučeníkov, ktorí v tom čase v Lyone položili život za Krista. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 2. jún, 13. marec (prenesenie pozostatkov) * okolo 758 † 2. jún 828 pri Chalcedónii, dnes Kadiköy, časť Istanbulu, Turecko Význam mena: víťaz (gr.) Sv. Nicefor (Nicephorus, Nikefor) bol biskupom, patriarchom v Konštantínopole. Bol synom kancelára cisára Konštantína V. Bol veľkým odporcom ikonoklazmu (obrazoborectva). Stal sa známym vďaka svojmu vzdelaniu a výrečnosti. Dostal miesto ríšskeho splnomocnenca. V Chalcedónii pri Čiernom mori založil kláštor. Za patriarchu Konštantínopola bol zvolený roku 806, a to i napriek tomu, že nebol ani kňazom. Vysvätený bol až následne po zvolení za biskupa. V tomto úrade nahradil sv. Tarázia. Sv. Teodor Studites bol nejaký čas proti tomu,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. jún * 1075 Stirion, dnes Stiri pri Livadii, Grécko † 2. jún 1094  Trani, Apulia, Taliansko Význam mena: víťaz (gr.) Patrón pútnikov Život sv. Mikuláša Pútnika opisujú najmä legendy. Podľa nich pochádzal zrejme z rodiny chudobného roľníka a bol pastierom. Jedného dňa ho naplnila Božia milosť, začal chodiť po krajine a volať „Kyrie eleison“ (Pane, zmiluj sa). Jeho matka si myslela, že ho posadol zlý duch, a zaviedla ho do kláštora ku mníchom. Aj tu pokračoval v tomto volaní. Mnísi ho zbili a zamkli do cely, neskôr ho dokonca spútali a hodili do mora. Zázračne ho zachránil  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 2. jún † okolo 299 Rím Význam mena: Marcelín (z Marcel): narodený v marci (lat.); Peter: skala (gr.) Atribúty: palma, koruna Najstaršia správa o ich mučeníctve pochádza zo 4. storočia. Zanechal nám ju pápež Damaz I. (366-384). Osobne ich síce nepoznal, no v mladosti počul o nich rozprávať kata, ktorý ich popravil. Damaz píše, že sudca rozkázal, aby oboch mučeníkov sťali v lesnej húštine, aby ich hroby zostali neznáme. No dozvedela sa o tom nábožná Rimanka Lucilla, ktorá sa postarala o prenesenie a dôstojné pochovanie ich pozostatkov. Hieronymovo martyrológium o Marcelínovi a Petrovi svedčí, že Marcelín bol kňazom  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 2. jún † okolo 177 Lyon, Francúzsko Atribúty: býk, rošt, sieť Patrónka mladých dievčat, slúžok, pomocníčok v domácnosti Sv. Blandína bola otrokyňou. Po zázračnom víťazstve r. 174 za vlády Marca Aurélia, ktoré sa pripisovalo modlitbám kresťanov, sa Cirkev tešila chvíľam mieru, hoci kde-tu sa našli rímski miestodržitelia, ktorí aj napriek pokoju zúrivo prenasledovali kresťanov. Toto sa prejavilo napríklad v krutom prenasledovaní v mestách Vienne a Lyon na území dnešného Francúzska. Vtedy bol v Lyone biskupom sv. Potinos. Rímsky miestodržiteľ si dal predviesť veľké množstvo kresťanov. Medzi nimi bola i otrokyňa Blandína a jej pani, tiež kresťanka. Keďže sa nechceli  [ Read More ]