Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 20. apríla V Rímskom martyrológiu sú na deň 20. apríla uvedení (okrem iných) rímski mučeníci Sulpic a Servilián (lat. Sulpicius, Servilianus).O ich živote a smrti sa nevie nič určité, dokonca ani obdobie, kedy žili. Vie sa iba, že boli pochovaní v bazilike svätých Gordiána a Epimacha v Ríme. Literatúra:ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 20. apríl Význam mena: čistá (gr.) * okolo 1268 Gracciano-Abbadia pri Montepulciane, Taliansko † 20. apríl 1317 Montepulciano, Taliansko Atribúty: kríž, model mesta Montepulciano Sv. Agnesa pochádzala zo vznešenej rodiny Segni. Podľa tradície, keď mala deväť rokov, proti vôli svojich rodičov požiadala o vstup do kláštora „Sorelle del Sacco“, žobravých sestier v Montepulciano. Rodičia pre ňu plánovali život v bezstarostnosti a bohatstve. Agnesa mala dar osobitnej zbožnosti. Po pobyte v kláštore žobravých sestier ju poslali spolu s novicmajsterkou do Procena, kde založili kláštor. Vtedy mala Agnesa 15 rokov. Vďaka výnimke, udelenej pápežom, sa v tomto kláštore stala Agnesa prvou  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. apríl 5. storočie (?) Význam mena: dar od Boha (gr.) O sv. Teodorovi nevieme nič bližšie. Podľa tradície bol pustovníkom blízko Konštantínopolu (dnešný Instanbul, niekdajší Carihrad). Inšpiroval sa životom sv. Antona, opáta, a jeho nasledovníkov. Prímenie mal Tnehinas (Vlasatý), pretože nosil drsný hrubý odev zo zvieraťa s dlhou srsťou. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 20. apríl † okolo 488 Keď bol sv. Mamertín opátom kláštora v Auxerre, ktorý založil sv. Germanus, prišiel k nemu mladý muž menom Marián, utečenec z Bourges, ktoré bolo vtedy okupované Vizigótmi. Sv. Mamertín ho prijal a dal mu habit. Marián si veľmi prehlboval svoju zbožnosť a poslušnosť. Opát, ktorý ho chcel vyskúšať, mu dal najhoršie miesto – pastiera kráv na farme opátstva v Merille. Marián s pokorou prijal túto prácu. Zvieratám sa darilo pod jeho opaterou. Legenda hovorí, že mal nad nimi zvláštnu moc. Vtáky prilietali, aby sa najedli z jeho dlaní; medvede odchádzali na jeho príkaz a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. apríl 2. storočie Pontifikát: asi 155 – 166 Význam mena: neporaziteľný (gr.) Sv. Anicét pochádzal zo Sýrie z Emesy. Okolo roku 155 sa stal pápežom. Účinne bojoval proti bludárovi Marcionovi a proti bludu gnosticizmu. Počas jeho pontifikátu sa stupňoval aj spor medzi Východom a Západom ohľadom dátumu slávenia Veľkej Noci. Kvôli tomuto problému ho navštívil v Ríme aj sv. Polykarp, učeník sv. Jána apoštola. Anicét zomrel pravdepodobne mučeníckou smrťou roku 166. FacebookTwitterGoogle+E-mail