Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 20. december * 1. november 1885 Lomza, Poľsko † 18. december 1940 Sachsenhausen /koncentračný tábor/, Nemecko Blahoslavený Michal Piaszczynski, bol kňazom patriacim do diecézy Lomza v Poľsku. Bol učiteľom a špirituálom v Lomzskom seminári. Ako Poliak, ktorý bol katolíckym kňazom a mužom, ktorý sa pritelil a sympatizoval so Židmi, bol uväznený a zavraždený Nacistami. Zatknutý bol 7. apríla 1940 a prevezený do Sachsenhausenu 3. mája 1940. Počas svojho zadržania otec Piaszczynski sa držal svojho zvyku podeliť sa so svojim prídelom chleba so staršími židovskými väzňami. Zomrel na fyzické vyčerpanie a s tým spojenú chorobu 18. decembera 1940. Dňa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. december * okolo 552 Írsko (?) † 20. december 620 (?) pri dnešnom St-Ursanne / St. Ursitz, kantón Jura, Švajčiarsko Írsky misionár a žiak sv. Kolumbána z mníšskeho kláštora v Luxeuil v Galii (dnešné Francúzsko). Spolu s opátom Kolumbánom odišli do exilu (asi r. 610), pretože opáta z Burgundska vyhnali. Prešli do Švajčiarska a založili tam mníšsku komunitu sv. Ursanny. Ursicinus odtiaľto vychádzal na viaceré misijné cesty k miestnym pohanským (alamanským) kmeňom. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 20. december * Rím † 217 (alebo 218) tamtiež Zefirín sa narodil asi v Ríme, v niektorých prameňoch sa jeho meno udáva ako Geferino. Pôvodne bol otrokom, no dostal slobodu. Nebol vzdelaným mužom. Pápežom sa stal v roku 199. Bolo to za vlády Septima Severa. Za svojho poradcu si Zefirín zvolil Kalixta, diakona. Okrem iného mu zveril aj správu a reorganizáciu kresťanských cintorínov. Nepáčilo sa to však vzdelaným učencom. Jeden z nich – Hypolit – vyčítal pápežovi, že nie dostatočne učene bojuje proti bludom. V Cirkvi bolo vtedy viacej bludov, najmä modalizmus (trojičný spor – kto trpel – Otec alebo Syn?).  [ Read More ]