Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 20. marec * 29. december 1811 Aitona, Lleida, Katalánsko, Španielsko† 20. marec 1872 Tarragona, Katalánsko, Španielsko Karmelitán František od Ježiša, Márie a Jozefa sa narodil 29. decembra 1811 v dedinke Aytona v španielskej provincii Lérida (s centrom v Léride). Bol siedmym z deviatich detí manželov Jozefa Palau a Márie Antoniny Quer. Krst prijal ešte v deň svojho narodenia. Sviatosť birmovania prijal 11. apríla 1817 v Léride. Rodičia, ktorí podporovali jeho náboženskú horlivosť a talent na vedeckú prácu, vyjadrili v roku 1825 súhlas s jeho presťahovaním k vlastnej sestre Ružene, vydatej a bývajúcej v Léride. Tam aj pristúpil v roku 1826 k prvému  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. marec † okolo 420 Sv. Urbicius bol biskupom v meste Metz vo Francúzsku. Horlivo šíril vieru medzi ľuďmi tamojšieho kraja. Dal postaviť chrám sv. Františka z Noly, ktorý sa neskôr stal mníšskym kláštorom sv. Klementa. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 20. marec † 733 Sv. Nicetas (Niketas) bol biskupom v meste Apollonia v Bithýnii (dnešné západné Turecko). Dostal sa do sporu s byzantským cisárom Levom III., ktorý bol zástancom bludu obrazoborectva (ikonoklazmu). Nerešpektoval jeho zákaz úcty k obrazom svätých. Zato musel ísť do vyhnanstva do Anatólie, kde aj zomrel. FacebookTwitterGoogle+E-mail

v súčasnom Rímskom martyrológiu sa spomienka na sv. Klaudiu a spol. už nenachádza Svätá Sviatok: 20. marec † okolo 300 Amisus, Paflagónia (dnešné severné Turecko, pobrežie Čierneho mora) V Rímskom martyrológiu pripadá na 20. marca spomienka siedmich žien mučeníc: Klaudia, Alexandra, Eufrasia, Matrona, Juliana, Eufémia a Teodózia. Počas prenasledovania kresťanov ich zajali a nútili ich obetovať pohanským bohom. Oni to odmietli. Navzájom sa povzbudzovali vo viere a dodávali si odvahy. Svojim mučiteľom vyčítali ukrutnosť a nespravodlivé zaobchádzanie s kresťanmi. Nato ich zbičovali a za svoju vernosť Kristovi museli zomrieť. Spôsob smrti nám nie je bližšie známy. Sú uctievané ako mučenice. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 20. marec; v nemecky hovoriacich krajinách, v Čechách a na Slovensku: 16. máj * okolo 1345 Pomuk pri Plzni, dnes Nepomuk † 20. marec 1393 Praha Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Atribúty: na moste, prst na ústach, kríž Patrón Čiech; spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov, mlynárov; pred potopou, chorobami jazyka Sv. Ján Nepomucký sa narodil v Pomuku pri Plzni okolo roku 1345. Jeho otec bol zrejme nemeckého pôvodu. Meno „Nepomucký“ vzniklo nesprávnym čítaním latinskej verzie jeho mena „de Pomuk“. Niekdajšia obec Pomuk sa dnes volá Nepomuk. Ján dostal vzdelanie v kláštore cisterciánov, potom v Žatci v slávnych latinských školách  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka sv. Alexandry nenachádza Svätá Sviatok: 20. marec † okolo 300 Amisus, Paflagónia (dnešné severné Turecko, pobrežie Čierneho mora) Význam mena: ochranca ľudí (gr.) Symbol: palma O sv. Alexandre z Amisa sa nám zachovalo len málo zmienok, hoci na druhej strane jestvuje viacej legiend, ktoré však neposkytujú príliš spoľahlivé fakty o siedmich ženách, ktoré predviedli pred prefekta v meste Amisus. Napriek hrozbám nezapreli svoju vieru v Boha a vyznali, že sú a ostanú kresťankami. Kvôli tomu ich mučili, bičovali, nechali hladovať a nakoniec ich hodili do rozpálenej pece. Avšak viac hodnoverné sa zdá  [ Read More ]