Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 21. máj † 1. storočie Sv. Timotej bol diakonom. Svoj život stratil pre vieru v Krista v Mauretánii v Afrike. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 21. máj † okolo 581 Sv. Hospicius bol pustovníkom v oblasti Villefranche-sur-Mer pri Nice vo Francúzsku. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 21. máj * okolo 1290 Bälinge pri Uppsale, Švédsko † 21. máj 1366 Abo, dnes Turku, Fínsko Hemming pochádzal z rodiny roľníka. Stal sa kňazom, v štúdiách pokračoval v Paríži. Od roku 1329 pôsobil najmä ako kazateľ a v roku 1338 sa stal biskupom v meste Abo vo Fínsku. Vo vojne medzi Švédskom a Ruskom mal úlohu sprostredkovateľa. Spolupracoval so sv. Brigitou. V roku 1346 zaniesol jej list pápežovi Klementovi VI. do Avignonu, v ktorom ho nabádala, aby sa vrátil na svoje pápežské sídlo do Ríma. Hemming zároveň žiadal u pápeža schválenie pre kláštory, ktoré Brigita založila. FacebookTwitterGoogle+E-mail

(Krištof Magallanes a spoločníci, mučeníci) Svätí Sviatok: 21. máj 20. storočie Vzťahy medzi štátom a Katolíckou cirkvou sa v Mexiku zhoršovali od roku 1820. Veľký vplyv na to mala liberálna reforma v 50. a 60. rokoch 19. storočia. Štátni predstavitelia sa usilovali obmedziť vplyv Cirkvi na chod štátu a snažili sa získať kontrolu nad majetkami, ale aj nad životom Cirkvi. Od roku 1913 nastala revolúcia, ktorá prešla v občiansku vojnu v trvaní sedem rokov. V roku 1917 bola v Mexiku vyhlásená nová ústava, ktorá bola vo viacerých bodoch namierená proti kresťanom. Mexickí biskupi protestovali proti tomu, no vtedajší prezident Don Venustiano Carranza  [ Read More ]