Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 22. január * 28. október 1870 Dunakiliti, Rakúsko-Uhorsko† 22. január 1931 Viedeň, Rakúsko Bol to lekár, ktorý nikdy neodmietol prijať chudobných pacientov. Jedno krídlo zdedeného zámku premenil na nemocnicu. Blahorečený bol Jánom Pavlom II. Blahoslavený László Batthyány-StrattmannMnoho ľudí na celom svete má problém platiť účty za drahú liečbu. Niektorí ľudia sa dokonca vzdajú liečby, nemajú ju z čoho platiť. Medzitým bl. László Batthyány-Strattmann považoval službu chudobným za svoju hlavnú zásadu. Nikdy neodmietol prijať pacientov, ktorí nemali z čoho platiť návštevy. Sám sa ocitol vo výsadnom postavení, keďže po smrti svojho strýka zdedil hrad v maďarskom meste Körmend a s ním aj  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. január * 21. apríl 1795 Rím, Pápežský štát † 22. január 1850 Rím, Pápežský štát Vincent Pallotti, syn Petra Pavla a Magdalény De Rossi, sa narodil v Ríme 21. apríla roku 1795. Mladosť prežil v náboženskej atmosfére rodinného domu. Kňazskú vysviacku prijal 16. mája v roku 1818. Keďže sa po vysviacke zaoberal všestrannou a mnohotvárnou apoštolskou činnosťou, spriatelil sa s mnohými kňazmi, ale aj so svetskými osobami, ktoré sa aktívne angažovali v oživovaní kresťanskej viery medzi obyvateľmi Ríma. Jeho dušpastierske povolanie ho v každej oblasti poháňalo k budovaniu spolupráce medzi duchovnými, rehoľníkmi a laikmi. V tamtých časoch  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. január * Osca, dnes Huesca, Aragónsko, Španielsko † 22. január 304 Valencia, Španielsko Význam mena: víťazný (lat.) Atribúty: rošt, mlynský kameň, loď, dva krkavce, kadidlo, hrozno Patrón tehliarov, hrnčiarov, pokrývačov, vinárov, tkáčov, námorníkov a drevorubačov; študentov Sv. Vincent sa narodil v meste Huesca severne od Zaragozy (severovýchodné Španielsko) v rímskej úradníckej rodine. Otec sa volal Eutychius a matka Emola. Rodičia ho dali do školy do Zaragozy k biskupovi sv. Valérovi. Bol veľmi nadaný. Biskup ho vysvätil za diakona a ustanovil za kazateľa v biskupskom chráme. Vincent bral svoj úrad veľmi vážne a horlivo kázal, staral sa o núdznych, najmä o siroty  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 22. január * 5. apríl 1891 Santiago de Chile, Chile † 22. január 1904 Junín de los Andes, Argentína  Význam mena: ozdobená vavrínmi (lat.) Patrónka obetí zneužívania Laura sa narodila v hlavnom meste Chile (Santiago de Chile) vo váženej rodine čílskeho aristokrata Josého Dominga a jeho ženy Mercedes Piño. V príbuzenstve mali prvého arcibiskupa Santiaga de Chile Emanuela Vicuñu. V tom čase v Chile zúrila občianska vojna. Rodičia preto museli aj s deťmi ujsť z mesta. Odišli do Ánd. Roku 1893 otec náhle zomrel. Krátko nato sa narodila Laurina sestra Júlia. Rodina sa ocitla v zložitej finančnej situácii. Laurina matka sa snažila zarábať na  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 22. január + okolo roku 288 Význam mena: mierna, pokojná (gr.) Patrónka chorých Podľa legendy bola Irena vdovou po mučeníkovi sv. Kastulovi. Keď sa vojaci počas Maximiánovho prenasledovania pokúsili zabiť sv. Šebastiána a v domnení, že je mŕtvy, od neho odišli, Irena ho našla, zistila, že ešte žije. Ošetrila mu rany po šípoch. Šebastián sa uzdravil a neskôr ho zbičovali na smrť. Spomienka na sv. Irenu sa v najnovšom Rímskom martyrológiu (z r. 2004) už nenachádza. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 22. január * okolo 778 okolie Lyonu, Francúzsko † 23. január 842 Romans-sur-Isère, Francúzsko Význam mena: silný ako medveď (zast. nem.) Patrón roľníkov Barnard pochádzal z bohatého šľachtického rodu. Narodil sa pravdepodobne v okolí Lyonu vo Francúzsku. Ako dôstojník slúžil cisárovi Karolovi Veľkému. Bol ženatý a mal deti. Po smrti svojich rodičov sa však rozhodol vstúpiť do benediktínskeho kláštora. Svoj majetok rozdelil na tretiny medzi Cirkev, chudobných a svoje deti. V roku 805 sa stal opátom kláštora a v roku 810 arcibiskupom v meste Vienne pri Lyone. V roku 824 sa Barnard zúčastnil na synode v Paríži, kde  [ Read More ]