Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 23. august † asi 116 Sv. Zachej (alebo Zachariáš) bol biskupom v Jeruzaleme. Sv. Epifánius, ale aj iní, udávajú, že bol v poradí 4. biskupom Jeruzalema. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 23. august † 1. storočie Sv. Lupus zomrel v 1. storočí mučeníckou smrťou pre vieru v Krista. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 23. august * 20. apríl 1586 Lima, Peru † 24. august 1617 tamtiež Význam mena: ruža Atribúty: veniec ruží alebo kytica ruží Patrónka záhradníkov a kvetinárov; pri poraneniach, pôrode; Ameriky, Peru, Filipín, Západnej Indie, Limy Sv. Ružena sa narodila 20. apríla 1586 v Lime (hlavné mesto Peru v Južnej Amerike). Jej rodičia boli bohatí Španieli Gašpar Flores a Mária de Oliva. Pri krste dostala meno Izabela (Alžbeta). Keď bola ešte v kolíske, pre jej výnimočnú krásu ju indiánska pestúnka pomenovala Rosa (Ruža) a toto meno jej potom aj ostalo. Opätovne jej ho dal Limský arcibiskup sv. Turibius de Mongrovejo pri  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 23. august † okolo 610 Sv. Flavián bol dvadsiatym prvým biskupom mesta Autun vo Francúzsko. FacebookTwitterGoogle+E-mail