Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 26. október † 5. júna 1152, Neuffontaines Francúzsko Atribúty: zobrazovaný je ako premonštrát s natiahnutou rukou a núdznymi ľuďmi, ako opát a staviteľ či pri porade s architektom, s modelom kostola či kláštora, pri žehnaní, s atribútmi vojenskej služby pri nohách. Rytier Gilbert, príslušník vyššej šľachty z Auvergne, sa na radu premonštrátskeho opáta Ornifia z kláštora Dilo zúčastnil druhej krížovej výpravy (1147-1149), o ktorej vo Vézelay kázal sv. Bernard a ktorú viedol francúzsky kráľ Ľudovít VII. Výprava skončila vojenskou katastrofou. Gilbert, ktorý tento nebezpečný podnik prežil, sa spolu so ženou Petronillou a dcérou Ponciou rozhodol zasvätiť Bohu a vstúpiť do  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 26. október * 4. apríla 1859 v Miláno, Talianske kráľovstvo † 17. októbra 1902, Suna, Novara, Talianske kráľovstvo Narodil sa 4. apríla 1859 v Miláne, v mladosti vstúpil do 3. františkánskeho rádu. Stal sa profesorom rímskeho práva v Pavii, Mesine a Modene (1882). Dokázal podivuhodne spojiť múdrosť svätých s ľudskou vedou, vynikal svojimi spismi a náukou, bezúhonnými mravmi, zbožnou pokorou a chudobou v duchu, aj praktickou láskou k blížnym. Patril k najväčším učencom a vedcom svojej doby a napísal významné vedecké diela. Zomrel v meste Sona pri Gardskom jazere dňa 17. októbra 1902 a blahorečený bol 13. apríla 1947  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. október † okolo 250 Nikomédia, dnes Ízmit, Turecko Patróni konvertitov a posadnutých Sv. Lucián a Marián zomreli počas prenasledovania kresťanov za cisára Décia. Lucián bol pôvodne čarodejníkom. Obrátil sa vďaka žene, ktorá jeho čary premohla mocou kríža. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 26. október † okolo 1012/1032 Sv. Bean sa spomína v rímskom martyrológiu a v niektorých írskych kalendároch dňa 16. decembra. Považoval sa za toho istého svätca, ktorého spomienka sa ešte stále slávi v škótskej diecéze Aberdeen. Bean bol zakladateľom biskupstva v Mortlachu pri Elgine v Škótsku. Nič viac o ňom nie je známe. Kronikár Fordun v 14. storočí zaznamenáva, že bol vysvätený za biskupa pápežom Benediktom VIII. na žiadosť Malcolma Canmoreho, o ktorom sa hovorí, že založil kláštor v Mortlachu. Ak je to pravda, muselo to byť medzi rokom 1012 a 1024, hoci arcibiskupstvo v Mortlachu sa datuje do  [ Read More ]