Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 27. júl * 275 po Kr., Nikomédia † 27. júla 305, Nikomédia Patrón: lekárov, pôrodných asistentiek, dojčiacich Pantaleón či Panteleimón žil v Nikomédii v Turecku. Najprv žil ako pohan pod vplyvom otca Eustorgia. Matka Eubula bola kresťanka a chcela ho vychovávať podľa viery, ale veľmi skoro zomrela. Otec potom kládol dôraz na kariéru a uplatnenie sa vo svete. Na to malo slúžiť vyštudovanie medicíny u Eufrosínia a kladný postoj k štátnemu pohanskému náboženstvu. A tak sa stal Pantaleón dvorným lekárom cisára Maximiána. K prvej obnove jeho viery, zasiatej matkou, došlo za prispenia staručkého kňaza Hermolaja, s ktorým sa stretával už počas  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. júl * okolo 835 Slovensko † 17. (?) júl 916 Ochrid, Macedónsko Význam mena: zhovievavý, štedrý, srdečný (z lat.) Biskup Kliment Slovenský bol veľkou osobnosťou duchovnej i svetskej kultúry Slovanov. Patril medzi najbližších spolupracovníkov svätých Cyrila a Metoda  a bol jedným z pilierov ich misijného pôsobenia. Preto sa radí ku sv. Sedmopočetníkom – družine Cyrila a Metoda s ich žiakmi. V dobových správach sú zaznamenaní najvýznamnejší z nich: sv. Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva. Už na konci 10. stor. sa v kalendáriu Assemanovho evanjeliára v deň 27. júla uvádza „biskup Kliment“ ako svätec. Pramene osobitne vyzdvihujú Klimentovu vzdelanosť hovoriac, že bol „muž  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. júl * Kampánia, Taliansko † 27. júl 432 Rím, Taliansko Pontifikát: 422 – 432 Význam mena: prichádzajúci z neba (z lat.) Pápež sv. Celestín sa narodil v Kampánii. Bol v úzkom vzťahu so sv. Augustínom, ktorý žil približne v tom istom období. Stal sa kňazom. V roku 422 bol zvolený za pápeža. Vyznačoval sa tým, že vyvíjal maximálne úsilie, aby potlačil bludy, ktoré sa vtedy šírili v Cirkvi. Urobil koniec novacianizmu. V konflikte medzi Nestóriom a sv. Cyrilom Alexandrijským plne podporoval Cyrila, hoci aj k Nestóriovi ako k človekovi sa snažil byť ústretový. Takisto bojoval proti pelagianizmu a  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 27. júl 8. storočie Sv. Antúza sa narodila začiatkom 8. storočia pravdepodobne v meste Onoriade v provincii Anatolia pri Čiernom mori. Jej rodičia sa volali Strategio a Febronia. Antúza mnoho rokov žila v samote podľa vzoru učiteľa mníšstva Sisinnia. Neskôr založila mužský kláštor v Mantineione pri meste Claudiopolis s kostolom zasväteným Apoštolom a ženský kláštor, ktorý dala postaviť neďaleko na ostrove na jazere pri Efteni-Göl s kostolom zasväteným Panne Márii. V tých časoch sa šíril blud ikonoklazmu (obrazoborectvo; odstraňovanie ikon a obrazov svätých). Sám cisár Konštantín V. bol v zajatí tohto bludu, dokonca zvolal koncil do Hierie, ktorý  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. júl 9.-10.stor. Sv. Gorazd bol prvým a priamym nástupcom sv. Metoda v správe školy a zrejme aj arcibiskupstva. Dá sa povedať, že bol tretím apoštolom Slovákov, popri sv. Cyrilovi a Metodovi. Je najstarším známym kňazom a svätcom nášho pôvodu. Gorazd aj so svojimi spoločníkmi pochádzali z Veľkej Moravy, boli Slovenmi, teda presnejšia lokalizácia ich vlasti hovorí o území dnešného Slovenska. O živote sv. Gorazda vieme toho veľmi málo, o živote jeho spoločníkov – Klimenta, Angelára, Nauma a Savu ešte menej. Spomínajú sa, najmä sv. Gorazd v rukopisoch o živote Metoda a jeho učeníka sv. Klimenta Velického, neskoršieho  [ Read More ]