Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 28. júl * 27. marec 1935, Okarche, Oklahoma, United States of America † 28. júl 1981, Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala Stanley Francis Rother sa narodil 27. marca 1935 v okrese Oklahoma.  Bol najstarší zo štyroch detí narodených Franzovi a Gertrude Rother. Žil s rodinou v Okarche kde aj navštevoval kostol a školu Najsvätejšej Trojice. Vyrastal ako bežné dieťa vychované na farme, tvrdo pracoval pri vykonávaní každodenných povinností, navštevoval školu, hral športy, bol miništrantom a tešil sa z aktivít spojených s vyrastaním v malom meste. Na strednej škole začal v sebe rozoznávať Boží hlas a  povolania do kňazstva. Bol prijatý  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. júl * Severná Afrika † 199 Rím Pontifikát: 189 – 199 Význam mena: víťaz (lat.) Atribút: palma Dátum narodenia sv. Viktora nie je známy. „Liber Pontificalis“ uvádza, že pochádzal z Afriky a jeho otec sa volal Félix. Rôzne pramene sa rozchádzajú v presných údajoch o jeho pontifikáte, no pápežom bol zrejme v rokoch 189-199. Posledné roky vlády cisára Komoda a prvé roky cisára Septima Severa boli pre rímsku Cirkev pokojné. Bolo to zrejme vďaka vplyvu ženy menom Marcia, ktorá bola možno sama kresťankou, no bola aj milenkou cisára Komoda. Jedného dňa zavolala pápeža Viktora do vládneho paláca  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. júl * okolo 1 † 76 (?) Cyprus (?) Mučeník ranej Cirkvi, bol jedným zo siedmich diakonov Jeruzalema. Apoštoli ho vybrali, aby slúžil tým, ktorí to potrebovali (Sk 6,5). Podľa tradície išiel na Cyprus, kde ho zavraždili počas vlády cisára Vespaziána. Nie je to však isté. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätí Sviatok: 28. júl † 304 Miláno, Taliansko Sv. Nazárius bol podľa tradície misionár. So svojím žiakom sv. Celzom pochodili Taliansko, Galiu, boli aj v Trieri. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána ich chytili a keďže sa nechceli vzdať svojej viery, hodili ich do mora. Im sa nič nestalo. Ušli do Milána, kde ich však znova zajali a sťali im hlavy. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. júl * Švédsko † okolo 1120 ostrov Rogö na jazere Mälaren, Švédsko Atribúty: sekera, ryby Botvid sa stal kresťanom počas svojej cesty do Anglicka. Do Švédska sa vrátil ako horlivý šíriteľ kresťanskej viery. Zomrel rukou otroka, ktorému daroval slobodu. Pôvodne ho zamýšľal poveriť misijnou činnosťou. Otrok ho však zabil sekerou. FacebookTwitterGoogle+E-mail