Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 29. november * 12. december 1600 Honfleur, Francúzsko † 29. november 1638, ostrov Sumatra Dionýz od Narodenia, vlastným menom Peter Berthelot, sa narodil v roku 1600 v Honfleure vo Francúzsku. Bol geografom a kapitánom v službách francúzskej a portugalskej vlády. V roku 1635 sa stal bosým karmelitánom v Goa, v Indii. Spolu s blahoslaveným Redemptusom od Kríža boli vyslaní na ostrov Sumatra, kde 29. novembra 1638 získali palmu mučeníctva za svoju stálosť v kresťanskej viere. Blahorečený bol 10. júna 1900, pápežom Levom XIII. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Blahoslavený Sviatok: 29. november * 15. marec 1598 Paredes de Coura, Portugalsko † 29. november 1638, ostrov Sumatra Redemptus od Kríža, vlastným menom Thomás Rodríquez da Cunha, sa narodil v roku 1598 v Portugalsku. Bol laickým rehoľným bratom bosým karmelitánom. Spolu s blahoslaveným Dionýzom od Narodenia boli vyslaní na ostrov Sumatra, kde 29. novembra 1638 získali palmu mučeníctva za svoju stálosť v kresťanskej viere. Blahorečený bol 10. júna 1900, pápežom Levom XIII. FacebookTwitterGoogle+E-mail

franc. Sernin Svätý † po r. 250 Toulouse, Francúzsko Sviatok: 29. november Sv. Saturnín (franc. Sernin, čít. sernen) patrí medzi starodávnych a veľmi uctievaných biskupov, ktorí sa stali zakladateľmi Cirkvi v Galii (terajšie Francúzsko). Táto skutočnosť spojená s lokálpatriotizmom chcela urobiť zo sv. Saturnína svätca, ktorý má apoštolský pôvod. Tým mala vzrásť jeho prestíž a vážnosť galskej Cirkvi. V skutočnosti sv. Saturnín prišiel do mesta Toulouse okolo r. 250 za vlády cisára Décia. Vtedy bolo v Galii ešte málo kresťanských spoločenstiev a šírenie evanjelia bolo hatené prenasledovaním. Nevieme, odkiaľ Saturnín pochádzal. Meno by naznačovalo africký pôvod, ale najstaršie bohoslužobné knihy hovoria, že prišiel  [ Read More ]