Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 3. január * 7. september 1457 Brescia, Taliansko † 2. január 1530 Soncino, Cremona, Taliansko Narodila sa 7. septembra 1457 v Orzinuovi neďaleko Brescie v Taliansku. Ako dcéra z roľníckej rodiny pracovala so svojimi rodičmi na poli. V roku 1489 vstúpila do Tretieho rádu sv. Dominika. Ustavične rozjímala o Kristovom utrpení, jeho rany nosila v srdci i na tele, štyridsať rokov pociťovala duchovnú opustenosť a statočne znášala neprítomnosť pocitov lásky a zbožnosti a útrapy pochybností a pokúšaní. Napriek tomu horlivo slúžila chudobným a snažila sa o zachovanie pokoja. Zomrela 2. januára 1530 v Soncini pri Kremone v kláštore, ktorý dala postaviť a dlhú dobu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 3. január * 10. február 1805 Kainakary, Kerala, India † 3. január 1871 Koonammavu, Kerala, India Kuriakose Eliáš Chavara od Svätej rodiny sa narodil Kuriakosovi a Mariame 10. februára 1805 v Kainakary v štáte Kerala v Indii. Jeho život sa dá zhrnúť do skutočného významu slova pionier (priekopník), pretože významne prispel k pokroku spoločnosti a sýromalabarskej cirkvi. Jeho zbožná matka mala rozhodujúci vplyv na jeho duchovný vývoj (najmä s ohľadom na pobožnosti k Svätej rodine). Do seminára vstúpil v roku 1818 a za kňaza bol vysvätený 29. novembra 1829. Založil dve kongregácie. V roku 1831 založil kongregáciu Karmelitánov Márie Nepoškvrnenej a v roku 1866, spolu s P. Leopoldom  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 3. január * okolo 422 Nanterre, Francúzsko † 3. január 502 (?) Paríž, Francúzsko Atribúty: svieca, anjel a diabol, kľúče od Paríža Patrónka mesta Paríž; žien, pastierov, vinohradníkov, voskárov, klobučníkov; pri očných chorobách, horúčke, kiahniach, malomocenstve; pri more, suchu, vojne Hlavným prameňom životopisu sv. Genovévy je Život Genovévy, ktorý si zasluhuje pozornosť historikov, ale zároveň nás vyzýva k opatrnosti pri posudzovaní udalostí z jej života, lebo starí životopisci ich zvyčajne používali na výchovu a povzbudenie ľudí. Podľa tohto spisu sa Genovéva narodila okolo r. 422 v dedine Nanterre asi desať  kilometrov od Paríža ako dcéra roľníka Severa a jeho manželky Geroncie. V r. 429  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 3. január † 252 alebo 258 Sv. Florentius bol deviatym biskupom mesta Vienne vo Francúzsku. Za vlády cisára Galliena musel odísť do vyhnanstva, kde aj zomrel. Preto sa pokladá za mučeníka. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 3. január † 168 Padova, Taliansko Sv. Daniel bol židovského pôvodu. Stal sa diakonom a sprevádzal prvého padovského biskupa sv. Prosdocima na jeho cestách a pri jeho biskupskej činnosti v Padove (Taliansko). Zomrel mučeníckou smrťou pravdepodobne roku 168. Hrob s jeho telom objavili okolo roku 1000 a 3. januára 1064 ho slávnostne uložili k verejnej úcte. V ten istý deň má aj svoj sviatok. FacebookTwitterGoogle+E-mail