Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 3. marec * 8. december 1862 San Luis Potosí, Mexiko † 3. marec 1927 Mexiko City, Mexiko Blahoslavená Concepcion Cabrera de Armida sa narodila v Mexiku v Potosi (1862) a zomrela v Mexiko City (1937). Jej manželom bol Francisco Armida (1854 – 1901), s ktorým mala deväť detí, len štyri ju prežili. Ako 41-ročná ovdovela. Bola vzorom manželky a matky. Ľudovo je známa pod menom Končita. Počas duchovných cvičení v roku 1889 dostala silnú inšpiráciu, ktorá v nej zanechala na celý život nezmazateľnú stopu: „Tvojím poslaním je spása duší“. Založila rad duchovných diel: Apoštolát Kríža (1894), Rehoľné sestry Od Kríža a Božského Srdca Ježišovho (1897), Kňazské bratstvo (1912). V roku 1914  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 3. marec * 19. marec 1844 Niardo, Kráľovstvo Lombardsko-Benátske † 3. marec 1890 Bergamo, Talianske kráľovstvo „Milujúca nula“ Don Jan Scalvioni bol v kňazskom stave iba tri roky, keď bol vymenovaný do Berza ako miestny farár. Kňazskú vysviacku prijal dňa 2. júna 1867 v Brescii od biskupa Hieronyma Verzeriho, ktorý ho ihneď poslal do Cevo vo Valsaviore, aby vykonával funkciu vikára koadjútora, ale po dvoch rokoch ho biskup povolal späť do Brescie a menoval  ho prorektorom diecézneho seminára. Funkcie, z ktorých vyplývala osobná zodpovednosť a riadiace povinnosti, boli pre neho utrpením, dokonca natoľko, že bol po necelom roku odvolaný, pretože – ako sa dočítame  [ Read More ]

v Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Nonnu nenachádza Svätá Sviatok: 3. marec 5.-6. storočie Nonna (Nonne, Non, Nonnita, Nun) bola matkou svätého Dávida z Menevie. Narodila sa asi v šľachtickej rodine v Dyfede vo Walese, vydala sa za miestneho vojvodu, ktorý sa volal Sant. Neskôr pravdepodobne išla do Cornwallu a zomrela v Bretónsku. Jej pozostatky boli až do reformácie uchované v Cornwalle. FacebookTwitterGoogle+E-mail

v Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Kamilu neuvádza Svätá Sviatok: 3. marec 5. storočie Ericio, mních z Auxerre, ktorý žil v deviatom storočí, rozpráva vo svojich zápiskoch príhodu Zázrak sv. Germana, ktorý bol biskupom v Ravenne. Keď zomrel, jeho telo prenášali v sprievode z Ravenny do Francúzska. Mnoho ľudí sa zúčastnilo na tejto udalosti. Bolo tam aj päť panien – sestry Magnézia, Pallasia, Kamila, Maxima a Porcaria. Prvé tri zomreli počas cesty, ešte pred príchodom do Auxerre a ich pozostatky boli vystavené v kostole a veľmi rýchlo uctievané ľudom, ktorý ich pokladal za svätice. Tento príbeh  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 3. marec; v Luxembursku a Nemecku 13. júl * okolo 978 Luxemburg † 3. marec 1033 (?) Kaufungen (pri Kasseli), Hessensko, Nemecko Význam mena: bojujúca za svoj národ (z nem.) Atribúty: kostol, kniha, vdovský závoj, pluhová radlica Patrónka biskupstva Bamberg, tehotných žien a chorých detí Rok narodenia sv. Kunigundy nie je známy. Pravdepodobne to bol rok 978. Jej otec sa volal Siegfried (bol luxemburským grófom) a matka Hedviga. Kunigunde dali dôslednú a hlbokú kresťanskú výchovu. Keď mala Kunigunda približne dvadsať rokov, vydala sa za bavorského vojvodu Henricha, ktorý bol roku 1002 v Mohuči korunovaný za nemeckého kráľa. O mesiac neskôr korunovali  [ Read More ]