Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 30. august * okolo  r. 590 , Connacht, Írsko† 18. august 670 Meaux, Francúzsko  Atribúty: lopata, rýľ, veniec z ruží Patrónom: záhradníkov, obchodníkov s kvetinami, kováčov, debnárov, výrobcov punčoch, baličov, notárov Fiacrius sa narodil koncom 6. storočia, pravdepodobne v severnom Írsku, podľa iných prameňov bo synom škótskeho kráľa Eoina IV. Rozhodol sa opustiť spoločnosť a stať sa pustovníkom. Stránil sa popularity a slávy; vyhľadával samotu. Odišiel do Francúzska. Podľa nespoľahlivého legendárneho rozprávania mal totiž pochádzať z kráľovského rodu. Spoľahlivou správou je až jeho návšteva benediktínskeho biskupa v Meaux, sv. Farona, od ktorého obdržal v blízkosti Breuil pozemok. Na ňom si postavil pustovňu, pri  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 30. august * 3. apríl 1894, Llucmajor, Malorka v Španielsku †  26. august 1936,  Dehesa de la Villa, Madrid, Španielsko Angela Ginard Martí sa narodila 3. apríla 1894  a narodila sa ako tretia z deviatich detí Sebastianovi Ginardovi Garcíovi a Margherita Martí Canalsovej. Po dvoch dňoch bola pokrstená a dostala meno „Angela“. 14. apríla 1905 prijala svoje prvé sväté prijímanie a od tej chvíle sa cítila povolaná do náboženského života, pretože bola ovplyvnená najmä častými návštevami jej dvoch tiet, ktoré boli rehoľníčkami. Angelina rodina sa presťahovala do Palma de Mallorca, keď bola ešte mladá; tu spolu so svojimi dvoma staršími sestrami začala zarábať peniaze tým, že vyšívala a robila klobúky  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 30. august * 1550 (?) Congleton (Cheshire, Anglicko) † 30. august 1588 Londýn  Význam mena: perla (gr.-lat.) Atribút: palma Dňa 25.10.1970 pápež Pavol VI. vyhlásil za svätých 40 anglických a waleských mučeníkov. Sú to kňazi, rehoľníci a laici, ktorí podstúpili mučenícku smrť v čase prenasledovania katolíkov, ktoré vypuklo po odtrhnutí Anglicka od katolíckej Cirkvi. Medzi nimi je aj Margita (Margharet) Wardová, ktorá bola v službách významnej londýnskej dámy pani Whittlovej (Whittal), ktorá pomáhala tajne účinkujúcim kňazom. Keď sa Margita dozvedela o telesnom a duševnom utrpení uväzneného kňaza Williama Watsona, rozhodla sa mu pomôcť. Získala si dôveru žalárnikov a  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 30. august † 287 alebo 304 Rím Význam mena: F: šťastný (lat.), A: ten, ktorý prišiel (lat.) Atribúty: rozbité modly, meč, palma Sv. Félix bol kňazom, možno aj biskupom. Predviedli ho pred cisára Maximiána alebo Diokleciána a nútili ho, aby obetoval pohanským bohom. On odmietol. Dýchol na modly a ony sa zrútili a rozsypali. Podobne sa to stalo aj s posvätným pohanským stromom, ktorý sa vytrhol aj s koreňom a zrútil. Keď to videl jeden z divákov, priskočil k Félixovi, objal ho a vyhlásil, že aj on je kresťan. Tradícia mu dala meno Adauctus. Oboch potom chytili a sťali.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. august * okolo 950 Bologna, Taliansko † 30. august 1026 Lucedio, Taliansko Sv. Bononius bol benediktínskym mníchom v kláštore v Bologni. Po čase kláštor opustil a žil prísnym asketickým životom pustovník v Egypte na vrchu Sinaj. Keď sa vrátil domov, stal sa opátom v kláštore v Lucediu. Kvôli politickým nepokojom musel tento kláštor opustiť. Odišiel do Poggibonsi v Toskánsku, ktorý však bol v zlom hospodárskom stave a finančných ťažkostiach. Bononiovi sa podarilo vytiahnuť kláštor z problémov. Ku koncu života sa znova vrátil do Lucedia, kde aj zomrel. FacebookTwitterGoogle+E-mail