Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 4. september * 775, Francúzsko † 4. september 825 (alebo 813?) Herzfeld pri Lippetali, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko Patrónka tehotných žien Atribúty: anjel, model kostola, jeleň alebo laň, loveckí psi, holubica Sv. Ida pochádzala z francúzskeho šľachtického rodu, bola pravdepodobne pravnučkou Karola Veľkého. Jej bratia Adalhard a Wala boli opátmi v Corvey. Vydala sa za saského vojvodu Róberta, s ktorým mala syna Warina, neskoršieho mnícha v Corvey, a dcéru Hedvigu. Tá sa neskôr stala predstavenou v kláštore v Herforde. Ida dostala vo sne pokyn na postavenie chrámu (niekde je uvádzané aj založenie biskupstva)  sv. Germana vo vestfálskom Herzfelde. S pomocou manžela  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 4. september * 30. apríl 1897 Québec, Kanada † 4. september 1929 Sillery pri Québecu, Kanada Mária od sv. Cecílie Rímskej, vlastným menom Dina Bélangerová, sa narodila 30. apríla 1897 v Quebecu, v Kanade. Bola jedináčikom zámožných rodičov. Po skončení základnej školy v Inštitúte sestier Notre-Dame Dina odišla na internát v Bellevue. Pri štúdiu vynikala nadpriemernou inteligenciou a snaživosťou. Mala hudobné nadanie a hrala na klavíri. Netúžila však po sláve, ale po vnútornej dokonalosti vedúcej ku svätosti. ​Ako desaťročná prijala prvé sväté prijímanie, čo bolo pre ňu veľkým zážitkom. V nasledujúcom roku na Zelený štvrtok prežila Ježišovu prítomnosť mystickým  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. september * okolo 1100 Sicília, Taliansko † okolo 1160 na vrchu Monte Pellegrino pri Palerme, Sicília, Taliansko Význam mena: rosa – ruža a lilium – ľalia (lat.) Atribúty: lebka, jaskyňa, ruže Patrónka proti epidémii, moru; Palerma, Sicílie Základné rysy jej života sa dajú objasniť z tradícií, malieb a iných spisov. Na základe toho môžeme usudzovať, že sa narodila v rokoch 1100-1130 na zámku Olivella pri Pergame na Sicílii. V dvanástom storočí žil na normandskom dvore istý gróf Sinibald, o ktorom staroveké kroniky uvádzajú, že bol potomkom Karola Veľkého. Ťažko overovať genealógiu tých dávnych časov, avšak motív, prečo sa meno  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 4. september * Rom (?) † 4. september 422 tamtiež Význam mena: dobrodinec (lat.) Sv. Bonifác pôsobil ako kňaz v Ríme a neskôr ako pápežský vyslanec v Konštantínopole. Keď v decembri 418 zomrel pápež Zosimus, väčšina zvolila za pápeža Bonifáca, menšina Eulália. Pápež a protipápež boli konsekrovaní v ten istý deň. Kvôli tomu bol zvolaný koncil do Spoleta. Prefekt Symmachus podporoval Elulália, cisár Honórius Bonifáca. Nakoniec spor vyhral Bonifác. Počas svojho pontifikátu odsúdil pelagianizmus a podporil sv. Augustína, ktorý takisto proti bludu bojoval. Keď v r. 422 zomrel, pochovali ho v kaplnke na cintoríne sv. Felicity, ktorú dal sám  [ Read More ]