Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 5. január  * 389, Turecko † 459, Sýria Simeon „Stylita“ (slov. Stojaci na stĺpe) je ten najčudnejší zjav, aký kedy oduševnenosť za vieru mohla vytvoriť. Už za života bol spornou osobou: od mnohých zakúsil odmietanie, ako i bezhraničnú úctu, ktorá ho vyhlásila za div sveta. Už vtedy bol osobou plnou protikladov, mimoriadnym zjavom a koniec – koncov nepochopiteľným v očiach a srdciach blížnych. Simeon sa narodil okolo r. 389 v malej bezvýznamnej dedinke Sis pri hraniciach Sýrie. Zdá sa, že jeho rodičia neboli chudobní, a predsa svojmu synovi neumožnili nijaké zvláštne vzdelanie. Mladosť prežil na pasienkoch ako pastier  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. január * 11. december 1821 Munstergeleen, Holandsko † 5. január 1893 Mount Argus, Dublin, Írsko Svätý  Karol od sv. Andreja, známy v sekulárnom živote ako Ján Andrej Houben, sa narodil 11. decembra 1821 v Munstergeleene, v diecéze Ruremondu (Holandsko), v hlboko kresťanskej rodine ako štvrtý z jedenástich detí. V ten istý deň ho rodičia dali pokrstiť menom Ján Andrej. Jeho rodičia boli oddaní katolíci a do sŕdc svojich detí vštepovali predovšetkým živú vieru, starosť o spásu svojich duší a smerovanie k večnému životu. Andrej sa veľmi nelíšil od svojich rovesníkov, ale svoj čas predsa len rád trávil viac v modlitbe než s nimi. K prvému sv.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. január * 28. marca 1811 Prachatice, ČR † 5. januára 1860 Filadelfia, USA Význam mena: skromný (lat.) Ján Nepomuk Neumann sa narodil 28. marca 1811 v Prachaticiach na Šumave. Jeho otec Filip Neumann pochádzal z bavorského Obernburgu a v Prachaticiach sa stal pančuškovým majstrom. Oženil sa s dcérou prachatického sedlárskeho majstra: Anežkou Lepšou. Ján bol ich tretie dieťa, po ňom sa narodili ešte ďalšie tri. V deň svojho narodenia bol pokrstený v kostole svätého Jakuba Staršieho a dostal meno po českom patrónovi Jánovi Nepomuckom. Ako sám spomína vo svojom denníku, obidvaja jeho rodičia boli hlboko veriaci. Maminka ho často vodila do kostola na rôzne pobožnosti, takmer denne  [ Read More ]

Sväté Sviatok: 5. január † 6. storočie Význam mena Emiliána (Emília): horlivá, zanietená (lat.) Emiliána bola sestra sv. Tarsilly a Gordiana, otca pápeža sv. Gregora Veľkého. Okrem toho mali ešte sestru Gordianu. Všetky tri sa rozhodli zasvätiť Bohu ako panny. Gordiana tento spôsob života po čase vzdala, ale ostatné dve sestry vydržali až do smrti v modlitbách, pôstoch a tichu. Sprvu žili vo svojom dome v Ríme, neskôr prešli do kláštora na Sicílii, ktorý založil pápež Gregor Veľký. Tarsilla zomrela na Vianoce a o pár dní po nej aj sv. Emiliána. Obe dostali pred svojou smrťou poznanie, že o krátky  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. január; v Anglicku 13. október * okolo 1004 Islip pri Oxforde, Anglicko † 5. január 1066 Westminster, dnes časť Londýna Význam mena: strážca majetku (zast. nem.) Atribút: nesúci chorého Patrón Anglicka, anglických kráľov; pri chorobách lymfatických uzlín Sv. Eduard sa narodil asi v roku 1004 v Islipe pri Oxforde v Anglicku. Bol synom anglického kráľa Etelreda II. a Emy, ktorá bola dcérou normanského vojvodu Richarda I. Keď bol ešte dieťaťom, celá kráľovská rodina musela odísť do vyhnanstva. Išli ku matkinmu bratovi Richardovi II. V tom čase totiž Anglicko ovládli Dáni. Eduard prežil vo vyhnanstve tridsaťpäť rokov. Dostal dobrú,  [ Read More ]

Svätá v Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na ňu už nenachádza Sviatok: 5. január † zač. 5. stor. púšť južne od Alexandrie, Egypt Apolinára bola dcérou rímskeho pretoriánskeho prefekta Anthemia, ktorý v rokoch 408-414 vládol na Východe v Konštantínopole namiesto neplnoletého cisára Teodózia II. Preto sa niekedy nazýva aj cisárom. Spolu so svojou manželkou chceli, aby sa ich dcéra Apolinára dobre vydala. Ona však nechcela. Vyjavila im svoju túžbu zasvätiť sa Bohu. So súhlasom rodičov odišla na púť do Svätej Zeme a následne do Alexandrie. Prepustila všetko svoje služobníctvo, kúpila si mužské šaty a odišla na púšť do samoty. Pod  [ Read More ]