Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý zakladateľ Zbožnej spoločnosti sv. Františka Xaverského pre zahraničné misie Sviatok: 5. november * 30. marec 1865 Ravadese, Parma, Taliansko † 5. novembra 1931 Parma, Taliansko Guido Mária Conforti sa narodil 30. marca 1865 v Ravadese (Parma – Taliansko). V ten istý deň je aj pokrstený. V jedenástich rokoch vstupuje do seminára. Choroba s náznakmi epilepsie oddiali jeho kňazskú vysviacku. Medzičasom je vymenovaný za vicerektora seminára, kde preukáže mimoriadne schopnosti ako vychovávateľ, ale predovšetkým vedie mladých ľudí k svätosti svedectvom života prežívaného vo svetle viery. Po uzdravení je v roku 1888 ordinovaný za kňaza. Mladučký kňaz je poverený funkciou „Riaditeľ Zbožného diela pre šírenie viery“ (Pia  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. november † asi 6. storočie Sv. Fibitius bol mníchom v kláštore v Trieri na území dnešného Nemecka. Neskôr sa v tomto meste stal biskupom. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 5. november * okolo 630 v okolí Soissons, Francúzsko † 5. november okolo 705 alebo 713 Chelles, Francúzsko Sv. Bertília sa narodila v okolí mesta Soissons vo Francúzsku. Vstúpila do benediktínskeho kláštora v Jouarre neďaleko Meaux. Stala sa prvou opátkou v kláštore v Chelles. Kláštor založila sv. Bathilda, manželka kráľa Chlodovika II. Sv. Bertília bola známa pre svoj asketický život a prísne pokánie. Ako opátka pôsobila asi 46 rokov. FacebookTwitterGoogle+E-mail