Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 6. jún  24. október *  neznáme† 6. júna 1152 Svätí uvedení v nadpise tvorili jednu rodinu. Gilbert, otec rodiny, bol šľachtic z francúzskeho kraja Auvergne (v juž. Francúzsku). V r. 1146 sa zúčastnil na neúspešnej križiackej výprave kráľa Ľudovíta VII. Po návrate do rodného kraja sa rozhodol spolu s manželkou Petronilou a dcérou Ponciou, že sa zasvätia Bohu rehoľným životom. Časť majetku rozdali chudobným. Zo zvyšku založili ženský kláštor v Aubeterre. Opátkou sa stala Petronila a po jej smrti dcéra Poncia. Gilbert žil za istý čas ako pustovník v Neuffonts. Potom postavil mužský kláštor a nemocnicu v Neuffontaine, kde  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. jún * Cannes, Francúzsko † Cannes, Francúzsko Význam mena: milý, milený, milovaný, obľúbený (lat.) Amantius a päť daľších kňazov bolo umučených pre vieru. Traja z týchto spoločníkov v umučení sú označovaní ako Amantiovi bratia. Biskup a mučeník, ktorý slúžil v kostole na území mesta Cannes a spravoval aj mesto Noyon vo Francúzsku. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 6. jún * okolo 1082 Xanten, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko (alebo Gennep, Holandsko?) † 6. jún 1134 Magdeburg, Sasko-Anhaltsko, Nemecko Atribúty: kalich, monštrancia, kríž Patrón Čiech; za šťastlivý pôrod Svätý Norbert sa narodil zrejme v Xantene v Porýnií v zámožnej rodine okolo roku 1082. V mladosti žil svetsky a v radovánkach. Z komfortu, ktorý mu poskytoval domov, sa dostal na nemecký kráľovský dvor, kde bolo dosť príležitostí zabaviť sa, čo veľmi rád využíval. Nemal výčitky svedomia z porušovania pravidiel, a to ani cirkevných. Dôležité preňho bolo zabezpečiť si úspech na dvore. Raz sa stalo, že bol vonku jazdiť na koni.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. jún * 20. máj 1789 Marlhes pri St-Etienne, Francúzsko † 6. jún 1840 pri St-Chamond, Francúzsko Význam mena: narodený v marci (z lat.) V septembri 1828, vo vozni, ktorý smeroval zo Saint-Étienne do Saint-Chamond, sedeli dvaja kňazi s troma mladými ľuďmi, ktorí mali oblečený rehoľný odev. Jeden z kňazov, keď videl ich skromný odev, sa spýtal, z akej sú rehole. Druhý mu odpovedal: „Sú to bratia, ktorí vyučujú deti.“ „Ako sa volajú?“ „Malí Máriini bratia.“ „Kto založil ich komunitu?“ „Ťažko povedať. Niekoľko mladých ľudí sa dalo dokopy, napísali si pravidlá a dodržujú ich. Vedie ich jeden kňaz. Boh požehnáva  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. jún † 4. storočie Bessarion je veľmi uctievaný najmä na Východe. Pôvodom bol Egypťan. Keď vo svojom vnútri pocítil vnuknutie, aby hľadal pravdu, odišiel do púšte, kde sa stal nasledovníkom sv. Antona a potom sv. Makária. Žil väčšinou pod holým nebom. Svoje telo skúšal tvrdým pôstom; hovorí sa, že 40 dní vydržal bez jedla, modliaci sa v stoji medzi černicami. Mal veľkú lásku k blížnym, často robil zázraky: slanú vodu premenil na pitnú, počas sucha priviedol viackrát dážď, kráčal po rieke Níl, premohol démonov. Tak, ako mnohí iní jeho bratia v púšti, aj sv. Bessarion sa dožil  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. jún * okolo 1260 Saint-Geniès pri Cahors, Francúzsko † 6. jún 1350 Richinvelda pri Spilimbergo, Taliansko Sv. Bertrand sa narodil na zámku Saint-Geniès. V meste Toulouse vyštudoval svetské i cirkevné právo. Ako doktor práva tam zostal aj vyučovať a dosiahol aj titul profesor. Stal sa kňazom. Od roku 1321 pôsobil ako poradca pri pápežovi Jánovi XXII., ktorý chcel zreformovať rímsku kúriu, a to i v oblasti cirkevnoprávnych záležitostí. V roku 1334 bol menovaný za biskupa mesta Aquileia v Taliansku. Po zemetrasení, ktoré zničilo takmer celé mesto, presťahoval v roku 1348 sídlo biskupstva do mesta Udine. Veľmi sa usiloval o čistotu vieru.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. jún * 26. apríl 1878 Cotija de la Paz, Michoacán, Mexiko † 6. jún 1938 Mexiko City, Mexiko Narodil sa 26. apríla 1878 v meste Cotija, v štáte Michoacán, v Mexiku, v Zamorskej diecéze. Jeho rodičia, otec Prudencio a matka Natividad, boli horliví kresťania a svojim jedenástim deťom poskytli príkladné kresťanské vzdelanie. Vo svojich deviatich rokoch mu zomrela matka. Rafael navštevoval farskú školu, ktorú spravovali bratia jezuiti. Počas štúdia pocítil túžbu po kňazstve. V roku 1891 vstúpil do seminára v meste Cotija a v roku 1896 prestúpil do seminára pre starších v meste Zamora. Kňazom sa stal 1.6.  [ Read More ]