Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 8. apríl * 12. júl 1751 Cuvilly, Pikardia – Francúzsko † 8. apríl 1816 Namur, Belgicko Júlia Billiart pochádzala z Cuvilly v Pikardii a od detstva mala vlohy na apoštolské poslanie – povolanie. Narodila sa chudobným rodičom, ako piate dieťa zo siedmych. Rodičia jej nedokázali poskytnúť vzdelanie, navštevovala preto iba obecnú, malú školu, kde bola iba jedna trieda. Zo všetkých predmetov ju najviac priťahovalo náboženstvo. Veľa času trávila na fare, kde miestny kňaz objavil v Júlii niečo mimoriadne a dovolil jej tajne prijať sviatosť 1. sv. prijímania už v 9 rokoch, hoci tamojší zvyk dovoľoval túto sviatosť prijať až v 13 rokoch. Veľmi skoro sa u nej vyvinula kontemplatívna  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. apríl * 380 Canterbury, Anglicko † 448 Como, Taliansko Význam mena: milý, milený, milovaný, obľúbený (lat.) Sv. Amantius pochádzal údajne z anglického mesta Canterbury. Jeho matka bola spríbuznená s východorímskymi cisármi, a to pravdepodobne s Teodóziom II. Amantius bol tretím biskupom v podalpskom meste Como v severnej Itálii. Nastúpil po sv. Provinovi, ktorý zomrel r. 420. Z jednej návštevy Ríma si priniesol ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Na ich počesť dal potom postaviť kostol, ktorý v 9. stor. prebudovali a zasvätili sv. Abondiovi, Amantiovmu cennému pomocníkovi a nástupcovi. Biskup Amantius zomrel pravdepodobne 8. apríla 448. Jeho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. apríl † okolo 175 Korint, Grécko Podľa tradície sv. Dionýz pochádzal z Korintu. V tomto meste sa potom stal aj biskupom. Niekoľko hodnoverných správ o ňom sa nám zachovalo od sv. Hieronyma a Euzébia z Cézarey. Euzébius zaznamenal niekoľko zaujímavých fragmentov z listov sv. Dionýza, adresovaných cirkevným spoločenstvám v Aténach, Laodicei, Ponte a na Kréte. Aj keď tieto fragmenty nehovoria o Dionýzovi priamo, predsa len sú dôležitými dokumentami. Z nich sa črtá náboženská situácia niektorých oblastí z obdobia počas pontifikátu sv. Sotéria, ako aj múdrosť a výrečnosť sv. Dionýza. Ďalší z jeho listov hovorí aj o mučeníctve  [ Read More ]