Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 9. október * 21. február 1801, Londýn, Anglicko, Spojené Kráľovstvo† 11. august 1890, Edgbaston, Birmingham, Anglicko, Spojené Kráľovstvo Z tieňa do pravdy „Navždy ma zbavili nemilosti.“ Takto odpovedal John Henry Newman, keď sa dozvedel, že 18. marca 1879, len pár týždňov po jeho 78. narodeninách, ho menovali za kardinála. Pápež Lev XIII. pri oznámení menovania povedal, že jeho úmyslom bolo „poctiť Cirkev poctením Newmana“. A táto dvojitá pocta trvá dodnes. Newmanovo meno je vážené. Jeho spisy sa neustále používajú. V septembri 2010 ho pápež Benedikt XVI. vyhlásil za blahoslaveného. Jeho vplyv na Druhý vatikánsky koncil bol taký významný, že biskup Christopher Butler z anglického Westminsteru ho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 9. október * 1. január 1526 Valencia, Španielsko † 9. október 1581 tamtiež Ľudovít sa narodil vo Valencii (Španielsko), v bohatej rodine deviatich detí. Už od malička prejavoval lásku k modlitbe a pokániu. Hovorí sa, že vo svojich siedmich rokoch sa modlieval dlhé hodiny počas nocí a potom zaspal na zemi. Keď mal 36 rokov, odišiel do Južnej Ameriky, do Kolumbie. Bol tam asi iba 6 rokov, ale za ten krátky čas stihol pokrstiť tisíce ľudí. Získal si ich srdcia a oni za ním prichádzali zo všetkých častí krajiny. Hoci vedel len po španielsky, Boh mu dal dar jazykov, takže  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 9. október * 1541 Diecimo pri Lucce, Taliansko † 9. október 1609 Rím Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Patrón lekárnikov Ján Leonardi sa narodil v obci Diecino pri Lucce v strednom Taliansku v roku 1541 ako siedmy syn Jakuba a Jany Lippi. Od roku 1553 do 1558 navštevoval školu u farára vo Villa Basilica, potom ho poslali do Luccy, aby sa vyučil lekárnictvu. Tam sa pridal ku skupine priateľov zvaných Colombini, ktorí si pod vedením dominikána Bernardiniho vytýčili za cieľ viesť čo najintenzívnejší kresťanský život a pomáhať chudobným a pútnikom. V tomto období požiadal o prijatie do  [ Read More ]

francúzska podoba mena Dionýz: Denis Svätí Sviatok: 9. október † po 250 Lutecia Parisiorum, dnes Paríž, Francúzsko Atribúty sv. Dionýza: palma, biskupská berla; zobrazuje sa aj s mečom a nesúci vlastnú sťatú hlavu Patrón Paríža, Francúzska; člnkárov; proti bolestiam hlavy, besnote, uhryznutí psom, syfilisu Zmienky o troch mučeníkoch, ktorí zomreli okolo roku 258, pochádzajú z 5.-6. storočia, takisto ako aj Život sv. Genovévy, v ktorom sa píše, že Genovéva dala okolo roku 475 v Paríži postaviť kostol sv. Dionýza. Ďalšia zmienka o Dionýzovi a spoločníkoch sa nachádza v spisoch sv. Gregora z Tours. Najznámejší z nich je práve sv. Dionýz. Narodil sa  [ Read More ]