Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 13. november * 16. november 1900, Belene, Bulharsko † 11. november 1952, Sofia, Bulharsko Vincent Bossilkov sa narodil v 16. novembra roku Pána 1900 v bulharskej dedinke (v súčasnosti je už mestom) Belene. Mal zbožných a pracovitých rodičov. Dňa 18. apríla roku Pána 1919 vstúpil Vincent do noviciátu passionistov v dedinke Ere v Belgicku, obliekol si rehoľný habit a prijíma meno Eugen od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Večné sľuby zložil 29. apríla roku Pána 1923 počas pobytu v Mooku v Holandsku. 25. júna roku Pána 1926 bol vysvätený za kňaza. O šesť rokov neskôr sa vracia do Bulharska, aby doma začal svoju  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 4. marec * 2. január 1892 Hatvan, Maďarsko † 4. marec 1951 Kistarcsa, Maďarsko „FIDENTER AC FIDELITER” S dôverou a s vernosťou slúžil svätej cirkvi, s dôverou a vernosťou žil pre veriacich a za svoju vlasť. Jeho otec Zoltán Meszlényi starší bol učiteľským inšpektorom a matka, rodáčka z nášho mesta Etela Burszky. Rodičia uzavreli sviatosť manželstva v v Rimavskej Sobote 16. januára 1886. V tejto rodine sa narodilo sedem detí. V poradí druhý uzrel svetlo sveta Zoltán Lajos, v maďarskom Hatvane 2. januára 1892. Podľa potvrdenia učiteľského úradu župy Gömör – Kishont Zoltán Meszlényi starší od 15. marca 1895 pôsobil ako  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 3. september * Škótsko alebo Írsko † 375, Francúzsko S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzal zo Škótska alebo Írska. Jeho meno je tiež prekladané ako Mansuet, Mansuy, Mansuetus a Miloslav a znamená to mierny, dobromyseľný. Takýmto sa stal aj tento jeho nositeľ, ktorý sa vydal na ďalekú cestu do Ríma. Pri nej spoznal učenie o Kristovi a uveril. Zatúžil vieru, ktorá premáha zlobu sveta, šíriť a stať sa hlásateľom Evanjelia. Po štúdiách teológie v Ríme bol poslaný pápežom Damazom I. evanjelizovať Gaulov. S patričným vzdelaním, po prijatí biskupského svätenia, odišiel do Toulu (v belgickej Gálii) vo Francúzsku. Tu bol prvým biskupom. K  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. september * 573 Orléans, Francúzsko † 623 Sens, Francúzsko Svätý Lupus sa narodil blízko Orléansu pri rieke Loire v Galii (Francúzsko). Pochádzal z grófskeho rodu Tonnerren. Jeho rodičia sa uvádzajú ako Bettone a Austregilda. Otec bol členom kráľovského domu v Burgundskom kráľovstve. Lupus bol synovcom dvoch biskupov, Austremia z Orléansu a Aunaria z Auxerrea, ktorí sa pričinili o jeho vzdelanie. Vychovávali ho v láske k Bohu a dobročinnosti voči chudobným. Sám mal hudobné nadanie. Keď dospel, rozhodol sa stať sa kňazom. Po čase ho zvolili za biskupa mesta Sens. Bol veľmi láskavý. No zlé jazyky nespali. Ohovorili ho pred vtedajším kráľom Chlotharom II, ktorý ho  [ Read More ]