Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny 108 blahoslavených poľských mučeníkov Blahoslavený Sviatok:  23. február * 22. apríl 1905 Chorzow Story, Poľsko † 23. február 1940 Poznań, Poľsko Páter Ľudovít Mzyk pochádzal z baníckej rodiny. Jeho otec, ktorý sa tiež volal Ľudovít, bol majstrom v bani „Prezident“ v Chorzove. Matka Františka, rodená Hadaszová, pochádzala z Bytkowa pri Katoviciach. Ľudovít bol piatym dieťaťom z deviatich súrodencov a narodil sa 22. apríla 1905. Rodina bola úprimne veriaca. Ľudovít bol od mladosti miništrantom. Zaujímal sa o problémy náboženstva a Cirkvi. Počas ľudových misií vo farnosti, ktoré viedol misionár z Nysy, zacítil pozvanie k misionárskemu povolaniu. Zdôveril sa rodičom,  [ Read More ]

vlastným menom Arcangelo Palmentieri Svätý Sviatok: 30. marec * 11. marec 1814 Casoria, Neapol, Taliansko † 30. marec 1885 Neapol, Taliansko Ľudovít z Casorie sa narodil v Casorii (Neapol) 11. marca 1814. Meno Ľudovít prijal v roku 1832, keď sa stal františkánom. V roku 1837 bol vysvätený za kňaza. Venoval sa štúdiu a vyučovaniu. V roku 1847 po hlbokej mystickej skúsenosti, ktorú sám definoval ako „obmytie“, sa úplne zasvätil do služieb najposlednejším. Spočiatku sa so starostlivosťou venoval chorým spolubratom, pre ktorých založil ošetrovňu „La Palma“. S nádejou vzbudiť misijné povolania pre africký kontinent v súlade s heslom „Afrika konvertuje Afriku“ v roku 1854 uviedol do  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. apríl * 31.1.1673 Montfort-sur-Meu, Francúzsko † 28. apríl 1716 St-Laurent-sur-Sèvre, Francúzsko Narodil sa vo Francúzsku. V roku 1700 sa stal kňazom. Doporučoval každodenné sv. prijímanie. Od neho pochádza aj známy výrok „Cez Máriu k Ježišovi“ („Per Mariam ad Jesum“). Učil, že čím viac je naša duša oddaná Márii, tým viac sa odovzdáva Ježišovi. Pápež Klement XI. ho menoval za apoštolského misionára Francúzska. Bol spoluzakladateľom kongregácie Dcér Múdrosti. V roku 1713 založil druhú kongregáciu – Misionári Máriinej spoločnosti. Bola to kňazská spoločnosť známa ako Montfortovi misionári a po jeho smrti sa z nej stala Montfortská Máriina spoločnosť (SMM).  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 9. október * 1. január 1526 Valencia, Španielsko † 9. október 1581 tamtiež Ľudovít sa narodil vo Valencii (Španielsko), v bohatej rodine deviatich detí. Už od malička prejavoval lásku k modlitbe a pokániu. Hovorí sa, že vo svojich siedmich rokoch sa modlieval dlhé hodiny počas nocí a potom zaspal na zemi. Keď mal 36 rokov, odišiel do Južnej Ameriky, do Kolumbie. Bol tam asi iba 6 rokov, ale za ten krátky čas stihol pokrstiť tisíce ľudí. Získal si ich srdcia a oni za ním prichádzali zo všetkých častí krajiny. Hoci vedel len po španielsky, Boh mu dal dar jazykov, takže  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 16. september * okolo 860 (?) † 15. september 921 hrad Tetín pri Beroune, Čechy Atribúty: povraz, šatka padajúca okolo krku Patrónka Čiech; matiek, učiteľov Sv. Ľudmila sa narodila okolo roku 860 ako dcéra pohanského kniežaťa Slavibora, ktorý panoval na hrade Pšov (terajší Mělník). Jej matka sa menovala Ľudoslava. Všetci si uctievali pohanských bohov. Asi v roku 873 sa Ľudmila vydala za české knieža Bořivoja I. z roku Přemyslovcov, ktorý bol tiež pohanom. Spolu mali troch synov a tri dcéry. Podľa prameňov v roku 874 navštívil Bořivoj kráľa Svätopluka na Velehrade. Tam sa stretol so sv. Metodom, ktorý ho poučil o  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. august * 25. apríl 1214 Poissy, Francúzsko † 25. august 1270 Kartágo, dnes mestská časť Tunisu, Tunisko Sv. Ľudovít IX. francúzsky kráľ, sa narodil v Poissy, blízko Paríža. Jeho rodičia boli Ľudovít VIII. a sv. Blanka z Kastílie (Španielsko). V roku 1227, po smrti jeho otca, ako 12-ročného ho vyhlásili za kráľa Ľudovíta IX. V roku 1235 sa oženil s Margarétou, mali spolu 11 detí. Bol príkladným otcom aj manželom. Sv. Ľudovít sa preslávil modlitbou a duchom pokánia. Nenechal sa ovplyvniť mocou. Robil si starosti pre nepokoje medzi národmi. Bol kráľom, ktorý vedel obrániť Cirkev a bojovať  [ Read More ]