Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 13. november * 16. november 1900, Belene, Bulharsko † 11. november 1952, Sofia, Bulharsko Vincent Bossilkov sa narodil v 16. novembra roku Pána 1900 v bulharskej dedinke (v súčasnosti je už mestom) Belene. Mal zbožných a pracovitých rodičov. Dňa 18. apríla roku Pána 1919 vstúpil Vincent do noviciátu passionistov v dedinke Ere v Belgicku, obliekol si rehoľný habit a prijíma meno Eugen od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Večné sľuby zložil 29. apríla roku Pána 1923 počas pobytu v Mooku v Holandsku. 25. júna roku Pána 1926 bol vysvätený za kňaza. O šesť rokov neskôr sa vracia do Bulharska, aby doma začal svoju  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 11. september * 7. september 1912 Piran, Slovinsko † 11. september 1946 Grisignana, Taliansko Francesco Giovanni Bonifacio sa narodil dňa 7. septembra 1912 v Pirane na poloostrove Istria v severovýchodnom Taliansku (dnes Piran v juhozápadnom Slovinsku) pri Jadranskom pobreží. Vyrastal v skromných pomeroch veriacej rodiny, v ktorej bol druhým zo siedmich detí. 27. decembra 1936 sa stal v Terste kňazom. V rokoch 1943 až 1945 juhoslovanskí vojaci maršála Tita, v spojení s talianskymi komunistami, robili etnické čistky a je uvádzané, že tisíce ľudí skončilo v spoločnom hrobe, v tzv. „Foibe“, ktorý bol krasovou priepasťou len niekoľko kilometrov od Terstu.  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 4. marec * 2. január 1892 Hatvan, Maďarsko † 4. marec 1951 Kistarcsa, Maďarsko „FIDENTER AC FIDELITER” S dôverou a s vernosťou slúžil svätej cirkvi, s dôverou a vernosťou žil pre veriacich a za svoju vlasť. Jeho otec Zoltán Meszlényi starší bol učiteľským inšpektorom a matka, rodáčka z nášho mesta Etela Burszky. Rodičia uzavreli sviatosť manželstva v v Rimavskej Sobote 16. januára 1886. V tejto rodine sa narodilo sedem detí. V poradí druhý uzrel svetlo sveta Zoltán Lajos, v maďarskom Hatvane 2. januára 1892. Podľa potvrdenia učiteľského úradu župy Gömör – Kishont Zoltán Meszlényi starší od 15. marca 1895 pôsobil ako  [ Read More ]

patrí do skupiny 108 blahoslavených poľských mučeníkov Blahoslavený Sviatok:  23. február * 22. apríl 1905 Chorzow Story, Poľsko † 23. február 1940 Poznań, Poľsko Páter Ľudovít Mzyk pochádzal z baníckej rodiny. Jeho otec, ktorý sa tiež volal Ľudovít, bol majstrom v bani „Prezident“ v Chorzove. Matka Františka, rodená Hadaszová, pochádzala z Bytkowa pri Katoviciach. Ľudovít bol piatym dieťaťom z deviatich súrodencov a narodil sa 22. apríla 1905. Rodina bola úprimne veriaca. Ľudovít bol od mladosti miništrantom. Zaujímal sa o problémy náboženstva a Cirkvi. Počas ľudových misií vo farnosti, ktoré viedol misionár z Nysy, zacítil pozvanie k misionárskemu povolaniu. Zdôveril sa rodičom,  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 8. december * 23. január 1898 Winów, Poľsko † 8. decembra 1942 Dachau, Nemecko Páter Alojzy Liguda, misionár verbista, sa narodil 23. januára 1898 v dedinke Winow v regióne Opole, v rodine Vojtecha a Rozálie, rodenej Przybyla, ako posledný zo siedmich detí. V úprimnej náboženskej a srdečnej atmosfére sa Alojz učil od matky skromnosti a tichému spĺňaniu každodenných povinností, od otca usilovnosti v práci, aktivite vo farskom živote – otec bol stálym organizátorom a vedúcim peších pútí do Wambierzyc a na Horu svätej Anny. Na základnej škole, ktorú začal ako šesťročný, vynikal Alojz bystrosťou, usilovnosťou a najlepšími známkami. Vychovaný  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. máj † okolo 127 Attalia, Pamfýlia, dnes Antalya, Turecko (?) Mučeník spolu so synmi Cyriacom, Theodolom a manželkou Zoe, niekedy udávaný pod menom Hesperius. Boli rodinou otrokov vlastnenou pohanom v Pamfílii. Všetci boli umučení, pretože odmietli praktizovať pohanské obrady vedené Rimanom Catulom. On ich následne mučil a upiekol na smrť v peci. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 17. marec * 20. december 1576, Skoczów, Sliezsko † 17. marec 1620, Olomouc Svätý Ján Sarkander žil v dobe závažných náboženských rozbrojov, ktoré ho nakoniec stáli život. Pre zložitosť doby a neúplnosť prameňov je nejednoznačnou postavou – tak z hľadiska historického, ako aj z hľadiska ekumenického. Narodil sa 20. decembra 1576 v katolíckej rodine v Skočove na Těšínsku. Matka sa volala Helena Gurecká a jeho otcom bol Gregor Matej Sarkander, zrejme potomok schudobnenej šľachty. Okrem nevlastného brata z prvého manželstva matky mal Ján ešte sestru a brata Pavla, Václava a Mikuláša, ktorý sa tak isto stal kňazom. Sliezsko bolo už vtedy viacjazyčné a čo sa týka vierovyznania, prevládali tu luteráni.  [ Read More ]