Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 28. máj Význam mena: ten ktorý prináša úspech, slávu (gr.) V zbierkach životopisov svätých nachádzame viac ako desať svätcov tohto mena. Takmer všetci sú z Blízkeho východu. Výnimku tvorí jeden rímsky mučeník a sv. Nicefor, ktorý sa uctieva ako biskup v Pedene alebo v Umagu na polostrove Istria v Jadranskom mori. Práve tohoto zaradujú kalendáre a zoznamy svätých na 28. mája. Po porovnaní rozličných legiend a historických záznamov cirkevní historici prišli k uzáveru, že ide pravdepodobne o antiochijského (v Sýrii) mučeníka, ktorého úcta sa rozšírila z byzantskej ríše na Istriu, kde ho časom začali uctievať ako miestneho biskupa. Literatúra:ONDRUŠ,  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. máj * 13. apríl 1817 Pescosansonesco, Pescara, Kráľovstvo dvoch Sicílií † 5. máj 1836 Neapol, Kráľovstvo dvoch Sicílií Nunzio Sulprizio (1817-1836) pochádzal z oblasti Pescary a v útlom detstve osirel. Pod opaterou starej matky sa stal horlivým miništrantom s dôverným vzťahom k Ježišovi na kríži a v Eucharistii, ktorý si zachoval po celý život. Po babkinej smrti sa ako deväťročný dostal do drsných rúk strýka, ktorý ho prinútil tvrdo pracovať vo svojej kováčskej dielni, často o hlade a zime. Chlapec znášal utrpenia a ponižovania ako prejav lásky ku Kristovi. V nedeľu prichádzal do kostola, aj keď ho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. december  * 1808, Hardine – Libanon † 14. december 1858, Kláštor sv. Cypriána a Justína, Kfifan – Libanon Nimatullah Kassab sa narodil v roku 1808 v Hardin v severnom Libanone Georgeovi a Mariume Raada, katolíckym manželom maronitského obradu. Mal šesť súrodencov. Jeho pôvodné meno bolo Youssef Kassab a po vstupe do kláštora prijal meno Nimatullah Kassab Al-Hardin. Jeho meno vo svojom preklade znamená Milosť Božia. Vzdelával sa v škole maronitských mníchov a v roku 1828 sa k nim pripojil už ako kandidát. Nastúpil do kláštora sv. Antona v Qozhaza v údolí Kadis, kde po dvoch rokoch začal noviciát. Počas neho sa naučil viazať knihy a voľný  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 1. december * 29. december 1939, Wamba, Konžská demokratická republika † 1. december 1964 (24. ročná), Isiro, Konžská demokratická republika Nengapeta sa narodila vo Wambe v Konžskej demokratickej republike 29. decembra 1939 na Amisi Batsuru Batobobo a Isude Julienne ako štvrtá zo šiestich dcér. Patrila ku kmeňu Wabudu. Piata a šiesta dcéra boli dvojičkami.  Jej otec – bývalý vojak – prepustil svoju ženu, aby si vzal inú ženu, aby mohol mať syna, ale ukázalo sa, že je sterilný. Hoci bola dieťaťom, odpustila svojmu otcovi, že opustil jej matku.  Nengapeta bola pokrstená so svojou sestrou i matkou v jeden deň v  [ Read More ]

Ctihodný Sviatok: 12. jún * 24. marec 1943 Villamagna, Taliansko † 12. jún 1964 Rím, Taliansko   Nicola-D´Onofrio sa narodil 24. marca 1943 na malom statku vo Villamagna v Taliansku. Mal šťastné detstvo, ktoré nezahalil žiadny negatívny mrak. Chodil do školy, tešil sa z prvého svätého prijímania, trávil čas ako miništrant v kostole. Nič ho neodlišovalo od jeho rovesníkov. Bol inteligentný a usilovný, často až príliš vážny, ale inak ničím mimoriadny. Túžba po kňazstve sa v ňom prebudila veľmi skoro, v určitej miere ho ovplyvnil študent teológie z jeho rodného mesta a blízkosť k rodisku sv. Kamila. Usiloval sa o vstup do seminára kamiliánov  [ Read More ]

Sväté Sviatok: 28. december Z historickej správy evanjelistu Matúša vieme (2,16-18), že kráľ Herodes dal povraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov, ktorí mali menej ako dva roky. Urobil to preto, lebo od mudrcov sa dozvedel, že v Betleheme sa narodil Ježiš Kristus, o ktorom sa Židia vyjadrovali ako o novom kráľovi. Herodes sa bál, že mu ukradne kráľovskú korunu. Preto sa takto chcel poistiť, myslel si, že medzi zabitými deťmi bol aj Ježiš. To sa ale nestalo, pretože Jozef tesne predtým aj s Máriou a malým Ježišom ušli z Betlehema do Egypta. Všetkých týchto pozabíjaných chlapcov považujeme za  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 5. august * okolo 280 † 5. august 374 Nazianz, dnes miesto pri Gülağaç, Turecko Sv. Nonna bola manželkou svätého Gregora Nazianzského staršieho. Bola kresťankou a k viere priviedla aj svojho manžela. Všetky ich deti stali sa svätými: Gregor Nazianzský mladší, Caesarius Nazianzský a Gorgonia. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 14. september * 1265 (?) Rattenberg, Tirolsko, Rakúsko † 14. september 1313 (?) zámok Rottenburg, Rotholz bei Buch, Tirolsko, Rakúsko Patrónka chudobných roľníkov a služobníctva v Tirolsku. Narodila sa v Rattenbergu v Tirolsku. Bola dcéra roľníkov. V osemnástich sa stala slúžkou v domácnosti grófa Henryho z Rattenbergu. Keď na grófstve spozorovali, že Notburga často dáva jedlo chudobným, grófova manželka Otília ju prepustila. Gróf Henry ju však po smrti manželky povolal späť, kvôli tomu, že jeho dom bol postihnutý mnohými nešťastiami a neúspechmi. Notburga zostala jeho gazdinou po zbytok svojho života a bola známa pre svoje zázraky a aj starostlivosťou o  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. február † okolo 450 Sv. Nostrián bol biskupom v Neapole. Bol obhajcom pravej viery pred bludom arianizmu a pelagianizmu. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 6. jún * okolo 1082 Xanten, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko (alebo Gennep, Holandsko?) † 6. jún 1134 Magdeburg, Sasko-Anhaltsko, Nemecko Atribúty: kalich, monštrancia, kríž Patrón Čiech; za šťastlivý pôrod Svätý Norbert sa narodil zrejme v Xantene v Porýnií v zámožnej rodine okolo roku 1082. V mladosti žil svetsky a v radovánkach. Z komfortu, ktorý mu poskytoval domov, sa dostal na nemecký kráľovský dvor, kde bolo dosť príležitostí zabaviť sa, čo veľmi rád využíval. Nemal výčitky svedomia z porušovania pravidiel, a to ani cirkevných. Dôležité preňho bolo zabezpečiť si úspech na dvore. Raz sa stalo, že bol vonku jazdiť na koni.  [ Read More ]