Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Archive for the ‘Učitelia Cirkvi’ Category

Svätý Sviatok: 27. február * 951 † okolo 1005 Narek, dnes Yemışlık Köyü pri Vansee v Turecku Sv. Gregor bol synom arcibiskupa Chosrova Andzevatsiho. Matka mu zomrela ešte v mladom veku. Vzdelanie mu umožnil jeho bratanec Ananiáš, ktorý založil v Nareku školu. Gregor sa potom stal mníchom v kláštore v Nareku. Tam bol vysvätený za kňaza a neskôr zvolený za opáta. Napísal viacero spisov, napr. mystický ku knihe Pieseň piesní a liturgické texty, ktoré sa používajú dodnes. Gregor zomrel v Nareku a tam ho aj pochovali. Za učiteľa Cirkvi bol vyhlásený 12. apríla 2015 pápežom Františkom. Jeho prínos pre Cirkev spočíva najmä v liturgických  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 17. september * okolo 1098 Bermersheim, Porýnie-Falcko, Nemecko † 17. september 1179 na vrchu sv. Ruperta pri Bingene, Porýnie-Falcko, Nemecko Význam mena: odvážna v boji (z nem.) Patrónka prírodovedcov a jazykovedcov Sv. Hildegarda bola opátkou (abatišou). Niekedy sa aj nazýva „Sybilou z Porýnia“. Narodila sa v roku 1098 v Bockelheime v Nemecku v šľachtickej rodine. Bola poslednou z desiatich detí. Ako dieťa bola veľmi chorľavá. Jej teta, menom Jutta, sa o ňu starala vo svojej pustovni pri Speyeri. Tam azda Hildegarda pocítila volanie k podobnému životu. Okolo roku 1147 založila konvent (ženský kláštor) pri meste Bingen na vrchu San  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 10. máj * 6. január 1499 Almodóvar del Campo, Kastília, Španielsko † 10. máj 1569 Montilla pri Cordobe, Španielsko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Patrón španielskych kňazov Ján z Avily sa narodil v Almodóvare del Campo v južnom Španielsku v bohatej rodine. Otec bol židovského pôvodu, avšak kresťanom. Ján bol teda spolovice Žid, čo mu po celý život spôsobovalo prekážky. Kvôli tomu musel roku 1517 prerušiť štúdiá v Salamanke. No jemu to aj padlo vhod, keďže pocítil v sebe Božie volanie, kvôli ktorému sa vrátil domov a žil tri roky v modlitbe a rozjímaní. Od roku  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 1. október * 2. január 1873 Alençon, Normandia, Francúzsko † 30. september 1897 Lisieux, Francúzsko Význam mena: lovkyňa (gr.) alebo prívetivá a mocná pani (nem.) Emblém: ľalia, ruže (lupienky ruží) Patrónka misií, misionárov, letcov Sv. Terézia z Lisieux patrí medzi veľmi obľúbených svätých. Narodila sa 2.januára 1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala z deviatich detí, ona bola najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora. Celá rodina žila veľmi zbožným životom. Matka Zélia zomrela už roku 1877. Otec Ľudovít sa potom vzorne staral o svoje dcérky. Terezkinu výchovu zveril najstaršej dcére Paulíne, ktorá bola od  [ Read More ]

zakladateľ rehole redemptoristov (CSsR) Svätý Sviatok: 1. august * 27. september 1696 Marianella, dnes časť mesta Neapol, Taliansko † 1. august 1787 Nocera dei Pagani, Taliansko Patrón spovedníkov, duchovných vodcov, morálnych teológov Sv. Alfonz sa narodil 27. septembra 1696 v Marianelle, neďaleko Neapolu v Taliansku. Jeho rodina bola veľmi nábožná. Otec bol vojakom, kapitánom kráľovskej lode (galéry). Alfonz bol najstarším zo siedmich detí, jeho matka bola španielskeho pôvodu, tiež veľmi zbožná. Ako šestnásťročný dosiahol doktorát na Neapolskej univerzite. Vo svojich 19 rokoch viedol svoj prvý súdny spor. Súdnicku kariéru zanechal v roku 1723 keď mal 26 rokov. Stalo sa to vtedy, keď roku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 24. január * 21.8.1567 Sales, Savojsko † 28. január 1622 Lyon, Francúzsko Význam mena: slobodný (zast. nem.) alebo malý Francúz (francesco – z tal.) Emblém: biskupský pastorál (berla) Narodil sa 21.8.1567 v Sales v Savojsku ako potomok šľachtického rodu. Od šiestich rokov chodil do školy v La Roche, kde sa začal učiť okrem francúzštiny i latinský jazyk. V pätnástich odišiel študovať filozofiu a právo do Paríža. Ďalším jeho jazykom sa stala gréčtina a obľúbeným predmetom rétorika. Jazdil na koni a cvičil sa v šerme. Jeho duchovnú formáciu pozitívne ovplyvnili jezuiti v Clermont. V dobe štúdií vo veku 19-tich rokov  [ Read More ]

taliansky Lorenzo krstným menom Julius Caesar Svätý Sviatok: 21. júl * 22. júl 1559 Brindisi, Taliansko † 22. júl 1619 Lisabon, Portugalsko Význam mena: nositeľ víťazného venca; obyvateľ Laurenta (z lat.) Sv. Vavrinec sa narodil v meste Brindisi v južnom Taliansku 22. júla 1559. Pri krste dostal meno Julius Caesar. Jeho rodičia boli schudobnení šľachtici. Rátali s tým, že ich syn bude vojakom. Ešte v detskom veku mu zomrel otec, zanedlho aj matka. Keď mal štrnásť rokov – už ako sirota – sa presťahoval do Benátok k otcovmu strýkovi, kňazovi Petrovi de Rossi, ktorý bol riaditeľom školy. Tam spoznal život kapucínov.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. september * 4. október 1542 Montepulciano, Taliansko † 17. september 1621 Rím Význam mena: preslávený, žiarivý (z nem.) Atribút: pastorál (berla) Sv. Róbert Bellarmín sa narodil 4. októbra 1542 v Montepulciane v Taliansku. Pochádzal zo zbožnej rodiny. Jeho matka bola sestrou pápeža Marcella II. Mala úzke vzťahy s rehoľou jezuitov. Do tejto rehole potom aj vstúpil (v roku 1560). Bol veľmi nadaný, už roku 1569 sa stal docentom v Leuvene (Belgicko). V roku 1570 sa stal kňazom. V roku 1576 bol určený za profesora do kolégia v Ríme. Napísal zväzky na obranu Cirkvi, riešenie problémov v Cirkvi,  [ Read More ]

krstným menom: Matej Svätý Sviatok: 14. december * 24. jún (?) 1542 Fontiveros pri Ávile, Španielsko † 14. december 1591 Úbeda, Španielsko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Atribúty: kríž, orol, reťaz, obraz Panny Márie Patrón mystikov, básnikov a teológov Sv. Ján z Kríža sa narodil v júni 1542 v Španielsku v Starej Kastílii neďaleko Avily. Pri krste dostal meno Matej. Jeho otec Gonzales de Yepes bol pôvodom zo šľachtickej rodiny. Keďže si však za ženu zobral si chudobnú Katarínu Alvarezovú, stratil nárok na dedičstvo a musel sa živiť len prácou svojich rúk. Spolu so ženou tkali plátno i hodvábne látky. Narodili  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 21. december * 8. máj 1521 Nimwegen, Holandsko † 21. december 1597 Fribourg, Švajčiarsko Význam mena: skala (z gr.) Sv. Peter Kanízius sa narodil v roku 1521 v meste Nimwegen v Holadsku. Otec sa menoval Jakub (priezvisko v holandčine znie Kanija) a matka Egídia. Boli zámožní. Jakub bol právnikom a Egídia bola dcérou bohatého lekárnika. Spolu mali štyri deti, Peter bol najstarší. Egídia však krátko po narodení štvrtého dieťaťa zomrela. Otec sa oženil druhý krát, s druhou manželkou mal ešte osem detí. Keď mal Peter pätnásť, otec ho poslal na štúdiá do Kolína. Bol veľmi živým a dosť roztopašným, no  [ Read More ]