Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 13. november * 16. november 1900, Belene, Bulharsko † 11. november 1952, Sofia, Bulharsko Vincent Bossilkov sa narodil v 16. novembra roku Pána 1900 v bulharskej dedinke (v súčasnosti je už mestom) Belene. Mal zbožných a pracovitých rodičov. Dňa 18. apríla roku Pána 1919 vstúpil Vincent do noviciátu passionistov v dedinke Ere v Belgicku, obliekol si rehoľný habit a prijíma meno Eugen od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Večné sľuby zložil 29. apríla roku Pána 1923 počas pobytu v Mooku v Holandsku. 25. júna roku Pána 1926 bol vysvätený za kňaza. O šesť rokov neskôr sa vracia do Bulharska, aby doma začal svoju  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. august; v niektorých krajinách (Rakúsko, Slovensko) 13. november * 28. október 1550 zámok Rostkow v kraji Mazowsze, Poľsko † 15. august 1568 Rím Sv. Stanislav sa narodil 28. októbra 1550 na rodinnom zámku Rostkove v Mazovskom kniežatstve v Poľsku. Bol najmladším z piatich detí Jána a Margity, ktorí patrili k popredným rodinám v Poľsku. Tí dbali o dobrú výchovu svojich detí. Stanislav sa najviac času trávil so svojím o dva roky starším bratom Pavlom. Bol veselý a živý. No mal dobré zásady. Neraz, keď počul dvojzmyselné reči pri zábavkách šľachticov, zbledol a dokonca aj zamdlel. Najmä matka ho vychovávala  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 13. november * Afrika † 13. november 525 (alebo 526) Clermont, Francúzsko Sv. Quintián bol biskupom. Narodil sa v Afrike. Počas invázie ariánskych Vandalov bol prinútený opustiť svoju rodnú vlasť. Vandali začali prenasledovať kresťanov, ktorí neprijali arianizmus a držali sa pravej viery. Quintián zostal v Galii, tam slúžil Cirkvi a tam bol aj menovaný za biskupa Clermontu ako nástupca sv. Eufrázia. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 13. november * okolo 800/825 Rím (?) † 13. november 867 Rím Pontifikát: 858 – 867 Sv. Mikuláš I. bol pápežom. Narodil sa v rodine rímskeho úradníka. Mal veľmi zaujímavú myšlienku vzťahov Cirkvi a štátu: Pápež aj cisár vlastnia silu v štáte, avšak rozsah je odlišný. Pápež, hoci jeho sila je na poli duchovnom, môže zasahovať aj do záležitostí štátu. Cisár však nemôže zasahovať do Cirkvi, pretože jeho sila je len pozemská. Mikuláš sa vyznačoval pevnosťou v záujmoch Cirkvi. Exkomunikoval arcibiskupa Jána z Ravenny, ktorý neuznával pápežskú autoritu. Zosadil aj patriarchu v Konštantínopole Focia, ktorý potom neskôr exkomunikoval zase pápeža. Mikuláš zomrel r. 867.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 13. november * Francúzsko † okolo 444 Tours, Francúzsko Sv. Brictius bol žiakom sv. Martina z Tours v Marmoutier. Ako kňaz bol nafúkaný a ambiciózny. Sv. Martinom pohŕdal, a to aj napriek tomu, že svätec mal s ním veľkú trpezlivosť. Po čase si vstúpil do svedomia a prišiel za svojím vychovávateľom s veľkou ľútosťou a prosbou o odpustenie. Keď sa však stal po svojom učiteľovi Martinovi biskupom v Tours, vrátil sa k starým manierom, zanedbával svoje povinnosti, niekoľkokrát bol obvinený z nemorálneho správania a nakoniec vypovedaný zo svojho biskupstva. Odišiel do Ríma, kde strávil sedem rokov. Táto skúsenosť ho priviedla k  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 13. november * 27, marec 1864 Pozzaglia Sabina, Tivoli, Taliansko † 13. november 1894 Lívia Pietrantoni sa narodila 27. marca 1864 v malej dedinke Pozzaglia Sabina, ktorá leží v nadmorskej výške 800 metrov v krásnom prostredí medzi Rieti a Orvinio v Tivoli v Taliansku. Bola v poradí druhou z jedenástich detí. Jej rodičia František a Katarína boli roľníkmi, mali vo vlastníctve malý pozemok a okrem toho obrábali aj ďalšie prenajaté pozemky. Lívii od malička vštepovali kresťanské zásady, čestnosť a pracovitosť. Všetky svoje deti viedli k vzájomnej úcte a dobrote. Keď mala Lívia štyri roky, prijala sviatosť birmovania. V  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 13. november * okolo 943 pri Orléans, Francúzsko † 13. november 1004 Fleury – dnes Saint-Benoît-sur-Loire, Francúzsko Sv. Abbo sa narodil v okolí francúzskeho mesta Orléans okolo roku 943. Študoval v Orléans, Paríži a v Reims. Po štúdiách vstúpil do benediktínskeho kláštora vo Fleury. Sv. Osvald z Worcesteru ho v roku 986 zobral do Anglicka do novozaloženého kláštora Ramsey v Huntingdone. Tam ho poveril pomáhať pri zabehnutí kláštorného života. V roku 988 sa vrátil späť do Fleury. Tam si ho zvolili za opáta. O tento post sa však uchádzal aj iný mních, ktorého podporoval kráľ Hugo Kapet a jeho syn, ktorý bol  [ Read More ]