Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 14. február † 14. február 269 Význam mena: zdravý, silný, mohutný (lat.) Patrón: zaľúbených, snúbencov a mladomanželov Podľa tradície bol Valentín jednoduchý čestný rímsky kňaz, ktorý uzdravil slepé dievča. Napriek zákazu cisára Klaudia II. sobášil snúbencov podľa cirkevných obradov a pomáhal im v ťažkostiach. Kvôli tomu ho sťali a pochovali na Via Flaminia, no na inom mieste ako sv. biskupa Valentína. Na základe rôznych tradícií sa tiež považuje za patróna zaľúbených ako aj sv. biskup a mučeník Valentín.   FacebookTwitterGoogle+E-mail

v Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Valentína, biskupa a mučeníka už nenachádza Svätý Sviatok: 14. február * okolo 175 Interamna, dnes Terni, Taliansko † okolo 268 Rím Význam mena: zdravý, silný, mohutný Atribúty: biskupský berla, palma Patrón zaľúbených, snúbencov a mladomanželov Najstaršia zmienka o sv. Valentínovi sa nachádza v oficiálnych dokumentoch Cirkvi z 5.-6. storočia, kde sa hovorí o dni jeho smrti. Z 8. storočia máme ďalší dokument, ktorý rozpráva o jeho umučení – o priebehu mučenia, o sťatí, o pochovaní, o ktoré sa zaslúžili jeho učeníci Prokulus, Efebus (Ephibius) a Apolónius, ktorých vzápätí tiež umučili. Ďalšie pramene zo 6. storočia hovoria,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. február † okolo 450 Sv. Nostrián bol biskupom v Neapole. Bol obhajcom pravej viery pred bludom arianizmu a pelagianizmu. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 14. február * Sýria † okolo 470 na vrchu Skopas, dnes Kayışdağ pri Istanbule, Turecko Auxentius bol synom Peržana Addase. Patril k služobníkom cisára Teodózia II. v Konštantínopole. Z tejto služby však odišiel a stal sa pustovníkom na ostrove Oxia (dnes Heybeliada) blízko Konštantínopolu. Žil asketickým životom. Urobil veľa zázrakov. Na chalcedónskom koncile ho obžalovali z bludárstva, no obžaloby vyvrátil. Potom odišiel na vrch Skopas blízko Chalcedónu, kde dal vybudovať kostol a založil ženský kláštor. Naďalej žil životom pustovníka. Mnohí ho nasledovali. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Sviatok: 14. február, na Slovensku slávnosť 5. júla Pod názvom „Apoštoli Slovanov“ rozumieme slovanských vierozvestov sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Svoj pastoračný a kultúrny úspech medzi Slovanmi v 9. storočí dosiahli predovšetkým tzv. inkulturáciou, prispôsobením sa podmienkam reči Slovanov, zostavením písma, zodpovednosťou v hlásaní Božieho slova a horlivosťou v službe. Konštantín sa stal ku koncu svojho života mníchom v Ríme a prijal meno Cyril. Metod sa stal arcibiskupom na Veľkej Morave. U pápeža dosiahli uznanie štvrtého oficiálneho bohoslužobného jazyka – staroslovienčiny (po hebrejčine, gréčtine a latinčine). Sú spolupatrónmi Európy. FacebookTwitterGoogle+E-mail

krstným menom Dominik Svätý Sviatok: 14. február * pol. 6. stor. Eboli, Taliansko † 14. február 625 Dominik Catelli pochádzal zo šľachtického rodu. Ako pätnásťročný osirel. Vstúpil do benediktínskeho kláštora na Montecassine, kde prijal rehoľné meno Anton. Neskôr sa stal opátom kláštora v Brindisi. Odtiaľ sa v roku 589 vrátil späť na Montecassino. Čoskoro potom začali kláštor ohrozovať Longobardi. Mnísi boli nútení odísť. Väčšina odišla do Ríma. Anton putoval ako kazateľ po Kampánii. Pri tejto činnosti ho zastihlo menovanie za biskupa kraja Stabia (dnes Castellammare di Stabia (juhovýchodne od Neapolu). Jedného dňa sa mu zjavil archanjel sv. Michal a poveril ho stavbou kostola.  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 14. február, na Slovensku slávnosť 5. júla 9. storočie Patróni Slovenska, Európy Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa azda okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský  [ Read More ]