Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 15. jún * okolo 1115 † 15. júna 1204 Isfríd, kanonik z opátstva Kappenberg, od roku 1159 prepošt Jerichowa a staviteľ románskeho kláštorneho kostola. Od roku 1178 v Ratzenburgu sa stáva nástupcom sv. Evermoda lebo premonštrátski kanonici katedrálneho ratzeburského kostola ho zvolili za biskupa. Aj v tejto hodnosti pokračoval v prísnom a v pravom zmysle slova rehoľnom živote. Zaslúžil sa o stavbu katedrály a zriaďovanie farností, podporoval christianizáciu vendského územia. Voči Vendom sa ukázal ako mierny sudca a snažil sa ich presvedčiť svojimi kázňami. Isfríd napĺňal svoj život spravodlivými skutkami cností, nazhromaždil veľa zásluh. Z lásky k utrpeniu  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 15. jún * 1579 Pribac, Francúzsko † 1601 Pribac, Francúzsko Germaine Cousin de Pibrac je patrónkou opustených a postihnutých ľudí, obetí zneužívania a týrania a tiež aj patrónkou vidieckych dievčat a pastierok. Keď sa Hortense rozhodla vydať za Laurenta Cousina z mesta Pibrac vo Francúzsku, nebolo to z lásky k jeho malej dcérke. Malá Germana predstavovala všetko, čím Hortense opovrhovala. Germana bola slabá a chorľavá, jej pravá ruka bola nehybná a deformovaná. Lásku, ktorú malá Germana stratila keď jej zomrela mama, Hortense nahradila krutosťou a týraním. Germanin otec Laurent bol slaboch, ktorý predstieral, že si nevšimol, keď jeho dcéra dostávala  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. jún * Mazzara, dnes Mazzara del Vallo, Sicília, Taliansko † okolo 304 blízko Santa Cecilia pri Eboli, Taliansko Význam mena: ochotný, horlivý (z lat.) Patrón Dolného Saska, Saska, Čiech, Sicílie, Prahy, mládeže a epileptikov, krčmárov, lekárnikov, vinohradníkov, pivovarníkov, hercov, kováčov medi, nemých ľudí, holubov, domácich zvierat, patrón pre neporušenosť, dobrú sejbu a dobrú žatvu, patrón proti posadnutosti, zúrivosti, rozčúleniu, hystérii, záchvatom, besnote a epilepsii, nočnému pomočovaniu detí, ušným a očným chorobám, búrkam, bleskom, nebezpečenstvu požiarov, neúrode, neplodnosti Sv. Vít sa narodil v rodine vznešeného Rimana Hylasa v 3. storočí. Zachovali sa o ňom prevažne nepriame informácie a veľa dôkazov dávneho kultu.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. jún † 686 Crespin, Francúzsko Atribúty: bič, ako pustovník, modliaci sa pri prameni Landelín pochádzal zo šľachtickej rodiny. Podľa tradície v mladosti žil pod menom Mauros a patril medzi zbojníkov. Neskôr sa obrátil aj vďaka mníchovi sv. Autbertovi z Cambrai. Oľutoval svoj predošlý život a trikrát si vykonal púť do Ríma. Stal sa kňazom a mníchom. Založil kláštor v Lobbes, v Aulne (dnes Leernes), vo Wallers a v Crespin (francúzsko-belgické pohraničie). V poslednom kláštore bol aj opátom. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 15. jún † 853 Córdoba, Španielsko Španielska mučenica, ktorá sa obrátila po mučeníckej smrti sv. Atanáza. Kňaz sv. Atanáz zomrel v meste Córdoba rukami mohamedánskych Maurov. Benildis videla jeho odovzdanosť do Božích rúk, a to je presvedčilo. Obrátila sa na kresťanstvo. Nasledujúci deň umučili aj ju. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 15. jún * Perzia † okolo 477 Sv. Abrahám sa narodil blízko rieky Eufrat v Perzii. O jeho mladosti nemáme presné záznamy. Vie sa, že počas prenasledovania kresťanov v Perzii za vlády dynastie Sasánovcov bol päť rokov v zajatí ako otrok. Podarilo sa mu ujsť; odišiel do Galie (dnešné Francúzsko) do kraja Auvergne. Pri meste Clermont (dnes Clermont-Ferrand) založil kláštor a postavil baziliku, zasvätenú sv. Kyriakovi. FacebookTwitterGoogle+E-mail