Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 16. jún * Ikónium, dnes Konya, Turecko † okolo 304 Tarz, Turecko Podľa tradície sv. Julitta žila v Ikóniu, no so svojím trojročným synom Quiricom musela ujsť pred prenasledovaním kresťanov za cisára Diokleciána. Ušli do Tarzu. Ani tu sa však neskryli pred prenasledovateľmi. Kvôli viere Julittu aj so synom zatkli a predviedli pred súd. Sudca ich dal zbičovať. Malé kričiace dieťa ho pritom poškriabalo po tvári. Sudca sa rozzúril a odhodil ho takou silou, že zostalo mŕtve ležať na zemi. Julittu potom dal sťať. Tento príbeh však nie je vierohodný. Napriek tomu ich mučeníctvo je dokázané a spomienka  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. jún 3.-4. storočie Význam mena: hlbokomysliaci (gr.) O živote sv. Neita nevieme takmer nič. Umučený bol pravdepodobne počas prenasledovania za cisára Diokleciána v rokoch 303-304. Pochovali ho v katakombách. Neskôr preniesli jeho pozostatky do Ríma. Pápež Gregor XVI. v roku 1835 venoval časť jeho pozostatkov rožňavskej katedrále na žiadosť vtedajšieho rožňavského biskupa Jána Scitovského, neskoršieho kardinála. Odvtedy sú pozostatky sv. Neita uložené v kaplnke v katedrále. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 16. jún * 1182 Tongeren, Belgicko † 16. jún 1246 Aywières pri dnešnom Ottignies, Belgicko Svätá Lutgarda (Luitgard, Ludgard) dvanástich rokoch odišla do benediktínskeho kláštora sv. Kataríny blízko Sint-Truiden, nie z náboženskeho presvedčenia, ale preto, že jej otec stratil peniaze určené na svadbu. Taký bol zvyk v tej dobe. Dievčatá mohli odtiaľ odísť, ak sa chceli vydať, v opačnom prípade sa stali navždy rehoľnými sestrami. Lutgarda bola veľmi pekná a v kláštore žila voľným životom. Raz sa jej zjavil Ježiš Kristus, ukázal jej svoje rany a žiadal ju, aby milovala len Jeho. V ten deň objavila Ježišovu lásku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. jún * 1010 Hildesheim (?), Nemecko † 1106 (?) Meißen, Sasko, Nemecko Atribút: ryba s kľúčom od kostola Patrón rybárov, tkáčov Benno sa narodil pravdepodobne v Hildesheime v Nemecku, vychovávaný bol v opátstve sv. Michala. Najskôr bol kanonikom v Gozlare v Hanoveri, potom kaplánom na dvore cisára Henricha III. a od roku 1066 biskupom v Meißene. Henrich IV., ktorý nastúpil po svojom otcovi, sa snažil dostať Cirkev pod štátnu moc a jedným z jeho plánov bolo urobiť biskupov závislých na panovníkovi. On, nie pápež, dával každému novému biskupovi prsteň, ktorý mal symbolizovať ženícha Cirkvi. Pápež Gregor VII. odmietol  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. jún † 451 Mainz (Mohuč), Nemecko Význam mena: zlatý (z lat.) Aureus bol biskup v Mohuči (Mainz, na území dnešného Nemecka), zomrel pri vpáde Hunov ako mučeník. Legenda, ktorá je však bez historických podkladov, hovorí, že okolo r. 450 vtrhli do Mohuča Huni a biskupa Aurea spolu s jeho diakonom Justínom a s priateľom Krescencom uväznili. Podarilo sa im ujsť, ale ešte v Duríne ich chytili, mučili a sťali. Podľa inej legendy Aurea a jeho prívržencov vyhnali z Mohuča sympatizanti arianizmu. Keď však v r. 451 zaútočili na mesto Huni, obyvateľstvo, ktoré útok prežilo, ich zavolalo späť  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. jún * okolo 523 Lyon (?), Francúzsko † 16. jún 551 Lyon, Francúzsko Význam mena: zlatý (z lat.) Aurelián sa narodil začiatkom 6. storočia v Lyone. Jeho otec bol biskupom tohto mesta a osobným poradcom kráľa Childeberta I. Za biskupa mesta Arles v južnom Francúzsku bol menovaný v roku 546. Pápež Vigílius ho menoval za pápežského vikára pre územie celej Gálie a odovzdal mu palium. V roku 550 na pápežovu žiadosť Aurelián intervenoval u kráľa Childeberta v prospech rímskych kostolov pri meste Gotenkönig Totila, ktoré boli v rukách ariánov. Kráľ jeho žiadosti vyhovel, kostoly sa vrátili rímskej  [ Read More ]