Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 16. máj * ~1165 zrejme Aylesford, Anglicko † 16. máj 1265 Bordeaux, Francúsko Sv. Šimon Stock pochádzal z Anglicka. Až do príchodu karmelitánskej rehole do Anglicka (v r. 1237) žil ako pustovník v bútľavom strome. Údajne predvídal príchod rehoľníkov a hneď sa k nim pripojil. Podľa nie celkom jednoznačnej tradície Šimon Stock sa zúčastnil v r. 1245 na generálnej kapitule rehole v Aylesforde, kde bol zvolený za generálneho predstaveného. Svätec sa vyznačoval mimoriadnou úctou k Panne Márii, ktorú prosil, aby poctila jeho reholu dajakým privilégiom. Odpoveďou bolo zjavenie Panny Márie, ktorá odovzdala Šimonovi Stockovi hnedý škapuliar ako privilégium a záloh večnej spásy.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. máj * okolo 1083 Gubbio, Taliansko † 16. máj 1160 tamtiež Patrón detí, murárov, kamenárov; pred epilepsiou a chorobami nervov Ubald Baldassini sa narodil v šľachtickej rodine v Gubbiu v Taliansku. Ešte v detstve osirel. Vychovával ho jeho strýko, gubbijský biskup. Po svojej vysviacke bol Ubald menovaný za správcu katedrály. O niekoľko rokov neskôr odišiel, chcel sa stať eremitom. Peter Rimini ho však od tohto spôsobu života odradil. Ubald sa teda vrátil do Gubbia. V roku 1126 bol menovaný za biskupa Perugie, on to však odmietol. V roku 1128 sa stal biskupom Gubbia. Prehovoril panovníka Frederika II.,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. marec; v nemecky hovoriacich krajinách, v Čechách a na Slovensku: 16. máj * okolo 1345 Pomuk pri Plzni, dnes Nepomuk † 20. marec 1393 Praha Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Atribúty: na moste, prst na ústach, kríž Patrón Čiech; spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov, mlynárov; pred potopou, chorobami jazyka Sv. Ján Nepomucký sa narodil v Pomuku pri Plzni okolo roku 1345. Jeho otec bol zrejme nemeckého pôvodu. Meno „Nepomucký“ vzniklo nesprávnym čítaním latinskej verzie jeho mena „de Pomuk“. Niekdajšia obec Pomuk sa dnes volá Nepomuk. Ján dostal vzdelanie v kláštore cisterciánov, potom v Žatci v slávnych latinských školách  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16.máj † okolo 540 Aumont, pri Troyes, Francúzsko Sv. Fidolus (Fridolus, Phale, Fale) bol otrokom. Bol síce synom rímskeho úradníka, ale zajala ho armáda kráľa Chlodovika I., následne ho potom predali do otroctva. Vykúpil ho Aventinus, opát z Aumontského opátstva (blízko Troyes). V tom istom opátstve sa Fidolus stal mníchom, kňazom a neskôr aj opátom. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätí Sviatok: 16.máj 1. storočie Uzala, dnes El Alia, Tunisko Dvaja mučeníci zo severnej Afriky, ktorí nie sú veľmi známi. Ich pozostatky sa uctievajú v Uzale, v dnešnom tuniskom meste El Alia. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 16. máj * 483 Ciarraighe Luachra, dnes Fenit pri Tralee (?), Írsko † 577 alebo 583 Enachduin, dnes Amaghdown, Írsko Význam mena: princ (welš.-ír.) Patrón námorníkov Sv. Brendan bol vysvätený za kňaza v roku 512. Na jeho podnet boli založené viaceré mníšske kláštory Amaghdowne, Ardferte a Shanakyle v Írsku. Je pravdepodobné, že potom šiel do Škótska a na Wales, možno bol aj v Bretónsku vo Francúzsku. Po návrate do Írska založil ďalšie kláštory. O jeho živote sa rozprávajú viaceré legendy, ktoré nemusia byť pravdivé. Hovorí sa, že bol na Kanárskych ostrovoch, ba dokonca, že objavil Ameriku. Z toho zrejme pochádza aj jeho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. máj, v Poľsku 21. február * 1592 Sandomir, dnes Sandomierz, Poľsko † 16. máj 1657 Janów pri Lubline, Poľsko Význam mena: mužný, odvážny (gr.) Sv. Andrej Bobola sa narodil pravdepodobne v roku 1592 na zámku nedaľeko Sandomira v juhovýchodnom Poľsku. O jeho detstve nemáme dostatok správ. V roku 1611 vstúpil do rehole jezuitov vo Vilne. Po dvoch rokoch noviciátu zložil prvé sľuby. Vo Vilne začal potom študovať filozofiu, čo trvalo tri roky. Po ukončení štúdia ho predstavení poslali do Brunsberga za vychovávateľa. Svojou milou povahou si získal srdcia mládeže. Za to mu predstavení vyslovili uznanie a na druhý rok ho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. máj † okolo 376 (?) Kaškár, Perzia Abdas (Audas, Abdo) bol pravdepodobne biskupom mesta Kaškár v Perzii. Spolu s ďalšími asi 28 spoločníkmi boli umučení pre vieru v Krista počas prenasledovania za kráľa Šápúra II. Boli medzi nimi kňazi, diakoni a zasvätené panny.   FacebookTwitterGoogle+E-mail